NWO-I

NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/nieuws/2008/06/03/harold-linnartz-benoemd-tot-bijzonder-hoogleraar/

Geprint op :
27 mei 2019
15:34:43

Linnartz is aan de Radboud Universiteit Nijmegen gepromoveerd in de experimentele natuurkunde. Vervolgens rondde hij aan de Universiteit van Bazel (Zwitserland) een 'Habilitation' af. Van 2002 tot september 2005 had hij een FOM-Springplankpositie. Sinds september 2005 is hij werkzaam als universitair hoofddocent aan de Sterrenwacht Leiden. Binnen FOM is hij actief als werkgroepleider. Zijn onderzoek richt zich op het spectroscopisch karakteriseren van moleculen, zowel in de gasfase als in inter- en circumstellair ijs. Hij bestudeert ook fysisch-chemische processen die in de ruimte verantwoordelijk zijn voor de vorming van complexe moleculen.

Met de benoeming zal Linnartz een bestaande samenwerking met de Vrije Universiteit, in het bijzonder met de FOM-groep atoom-, molecuul- en laserfysica, verder intensiveren. Doelstelling is om geavanceerde en nieuwe lasertechnieken in te zetten voor de spectrale analyse van niet-stabiele moleculen. Het gaat met name om ionen, radicalen en geëxciteerde systemen. Deze zijn in inter- en circumstellaire wolken voorhanden. Als reactieve tussenproducten hebben ze een sturende rol in tal van moleculaire astrofysische processen.

Meer informatie over het onderzoek is beschikbaar via www.laboratory-astrophysics.eu.