NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/nieuws/2008/09/30/onderzoeksorganisaties-bieden-minister-van-der-hoeven-strategische-research-agenda-nanotechnologie-aan/

Geprint op :
20 juni 2019
09:27:05

Nanotechnologie wordt alom gezien als één van de meest belovende nieuwe technologieën voor de komende decennia. Er zijn grote beloftes en er zijn ook risico's. De Strategische Research Agenda bouwt voort op de kern van NanoNed, maar stelt verbreding in onderwerpen en aanpak voor.

De agenda kiest acht thema's waar Nederland op moet inzetten, vier primair gericht op verwerving van nieuwe kennis en vier gericht op toepassingen. Binnen die thema's worden in de agenda ook expliciet onderzoekslijnen benoemd.

In de sfeer van nieuwe kennis gaat het om de thema's:

 1.  'beyond Moore' (gericht op chiptechnologie voorbij de mogelijkheden van de huidige siliciumtechnologie),
 2. nanomaterialen,
 3. bionanotechnologie,
 4. nanofabricatie (gericht op de technieken voor het maken van nanostructuren en -materialen).

Van deze thema's is in de NWO-strategienota 'Towards a multidisciplinary national nanoscience programme' uit 2005 vastgesteld dat Nederland hierin internationaal gezien excelleert.

De andere vier thema's zijn:

 1. 'nanomedicine',
 2. voeding,
 3. energie
 4. schoon water.

Deze zijn een nadere uitwerking van de toepassingsgebieden die in de Kabinetsvisie Nanotechnologieën: Van Klein Naar Groots' uit 2006 zijn gedefinieerd.

Op het kruispunt van deze thema's bevindt zich de maatschappelijke impact en dient de vraag naar risico's zich aan. De onderzoeksagenda stelt dat 15% van het toekomstige budget aan bestudering van impact, ethische vragen en risico's besteed moet worden. Door alle onderwerpen in samenhang aan te pakken, wordt meerwaarde gegarandeerd, aldus de agenda.

Meer informatie bij:

 • prof.dr.ing. Dave Blank, hoofdauteur van de Strategische Research Agenda, bestuurslid NanoNed en wetenschappelijk directeur van MESA+ Instituut voor Nanotechnologie in Twente, telefoon (053)  489 31 21;
 • dr. Léon Gielgens (secretaris NanoNed en clusterleider nanotechnologie bij STW), telefoon (030) 600 13 18;
 • drs. Hendrik van Vuren (FOM, hoofd afdeling onderzoekbeleid), telefoon (030) 600 12 25.

  De Strategische Research Agenda Nanotechnologie is te vinden in de bijlage.