NWO-I

NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/nieuws/2010/01/12/andries-miedema-prijs-voor-yves-rezus/

Geprint op :
19 november 2017
13:31:09

Yves Rezus (31) deed zijn promotieonderzoek op het FOM-Instituut AMOLF, in de groep Ultrafast Spectroscopy van professor Huib Bakker. Hij ontwikkelde een manier om uit de uiterst zwakke spectroscopische signalen van watermoleculen de rotatiedynamica van de moleculen te destilleren. Hij heeft de techniek van femtoseconde mid-infrarood spectroscopie niet alleen ontwikkeld, maar ook succesvol toegepast. Zo hebben zijn metingen aan de dynamica van water rond hydrofobe opgeloste moleculen verrassende inzichten opgeleverd. De watermoleculen rond een hydrofobe groep blijken zo’n vijf keer trager te bewegen dan in bulk water. Deze experimenten bevestigen voor het eerst de reeds lang bestaande, maar omstreden theorie dat water zich rond een hydrofoob molecuul ijsachtig gedraagt. Dit effect is de basis van de zogenoemde ‘hydrofobe interactie’, waardoor eiwitten vouwen en een functie krijgen als enzymen. Om die reden is het werk van Rezus ook van belang voor vakgebieden buiten de natuurkunde.

Rezus promoveerde op 10 januari 2008 cum laude op zijn onderzoek. Momenteel werkt hij in Zwitserland als post-doc aan de Eidgenössische Technische Hochshule (ETH) van Zürich.

Andries Miedem-Prijs
De Andries Miedema-Prijs wordt sinds 1994 iedere twee jaar toegekend voor het beste promotieonderzoek op het gebied van fysica van de gecondenseerde materie. De prijs bestaat uit een oorkonde en een geldbedrag van € 5.000,=, vrij te besteden door de laureaat. Yves Rezus ontvangt de laatste editie van de prijs. Na 2010 zal de Andries Miedema-Prijs worden vervangen door een jaarlijkse proefschriftprijs voor de gehele natuurkunde.

Prijsuitreiking
De Andries Miedema-Prijs wordt uitgereikt tijdens Physics@FOM Veldhoven 2010, op dinsdagavond 19 januari 2010. Op woensdagmorgen 20 januari zal Yves Rezus een voordracht houden over zijn promotieonderzoek.

Contact
Yves Rezus, telefoon: +41 44 633 49 64

Referentie
Het proefschrift van Yves Rezus, getiteld 'Snapshots of water: orientational dynamics of hydrogen-bonded systems' (10 januari 2008), is te downloaden op de volgende website: http://www-old.amolf.nl/publications/theses/rezus/rezus.html