NWO-I

NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/nieuws/2010/10/05/nobelprijs-natuurkunde-2010-voor-grafeenonderzoek-van-geim-en-novoselov/

Geprint op :
17 december 2018
09:09:05

Novoselov begon zijn wetenschappelijke loopbaan als FOM-promovendus in de groep van Jan Kees Maan waar hij in 2004 promoveerde. Geim was eind jaren negentig (1994-2001) universitair hoofddocent in diezelfde onderzoeksgroep aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Zij speelden een belangrijke rol bij de opzet van het Nederlandse grafeenonderzoek. FOM startte in 2008 een onderzoeksprogramma op het gebied van grafeen.

"Het is volledig terecht dat zij de Nobelprijs nu krijgen. Zij zijn als geen ander in staat een goed idee te vertalen en met eenvoudige middelen een prachtig onderzoeksresultaat te bewerkstelligen. Geim heeft verschillende ideeën zo tot een goed eind gebracht. Dat is de rode draad in zijn carrière: hij liet een kikker zweven omdat hij iets met magnetisme op kamertemperatuur wilde doen, hij ontdekte grafeen met plakband en ontwikkelde Gecko-tape. Beiden hebben de unieke combinatie in zich van een briljant wetenschapper en een zeer aardig mens," aldus FOM-werkgroepleider Jan Kees Maan, tevens promotor van Novoselov en oud-collega van Geim.

Geim op Physics@FOM Veldhoven
Geim won eerder ook de tegenhanger van de Nobelprijs, de IgNobelprijs, en het is uniek dat hij beide prijzen op zijn naam kan schrijven. Hij is nog verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen en heeft een eredoctoraat aan de TU Delft. FOM is trots op het feit dat Geim de keynote speaker is op het jaarlijkse congres Physics@FOM Veldhoven 2011 dat op dinsdag 18 en woensdag 19 januari in NH Koningshof te Veldhoven wordt gehouden.

Lieven Vandersypen, als programmaleider van het grafeenonderzoek verbonden aan de FOM-focusgroep aan de TU Delft reageert enthousiast: "Dit is prachtig nieuws! Geim en Novoselov zijn uitzonderlijk creatieve onderzoekers, en hun werk aan grafeen is daarvan de beste illustratie. Ze slaagden er als eerste in om grafeen op een substraat aan te brengen en kregen dit voor elkaar door met een eenvoudig stukje plakband dunne laagjes grafiet af te pellen. Geim en Novoselov zijn ook na hun 'plakbanddoorbraak' toonaangevend gebleven in het vakgebied. Ze bedenken steeds weer leuke en relevante experimenten, dat is echt mooi om te zien. De plakbandtechniek hebben ze gedeeld met eenieder die het wilde leren en naast de bijzonder interessante eigenschappen van het nieuwe materiaal, heeft het gemak waarmee we grafeen kunnen maken, mede geleid tot een echte explosie aan onderzoeksactiviteiten. Intussen verschijnen elke week ruim vijftig publicaties met grafeen in de titel, en wordt ook bij bedrijven als Samsung en IBM hard gewerkt aan het bestuderen van mogelijke toepassingen in elektronica, touchscreens, LCD's enzvoort. In hoeverre die toepassingen er komen moet nog blijken, wat dat betreft komt de Nobelprijs misschien vroeger dan ik had verwacht, maar ik vind het wel geweldig leuk. Voor ons is het een grote stimulans voor ons werk aan grafeen, en daarbuiten ook in het brede vakgebied van de mesoscopische fysica."

De prijs wordt op 10 december 2010 in Stockholm uitgereikt. De winnaars delen een bedrag van ongeveer 11 miljoen euro. Novoselov is de derde FOM-promovendus die een Nobelprijs in de wacht sleept, na Bloembergen en Veltman, van de in totaal 3.000 FOM-promovendi tot nu toe.

Bron figuur 2: Bron: http://static.nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/2010/sciback_phy_10.pdf

Meer informatie
Over de Nobelprijs voor de natuurkunde 2010:
http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/2010/#

Over Geim:
http://www.kennislink.nl/publicaties/de-vader-van-grafeen-1

Over Physics@FOM Veldhoven:
www.fom.nl/veldhoven

Over grafeenonderzoek bij FOM:
/live/onderzoek/onderzoeksprogrammas/vrije_progs/artikel.pag?objectnumber=71399&referpagina=14709

En de diverse persberichten van de afgelopen jaren:
/live/nieuws/archief_persberichten/persberichten2009/artikel.pag?objectnumber=102239
/live/nieuws/archief_persberichten/persberichten2009/artikel.pag?objectnumber=97023
/live/nieuws/archief_persberichten/2007/artikel.pag?objectnumber=56352