NWO-I

NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/nieuws/2011/02/16/fom-en-alw-zetten-in-op-duurzame-energie/

Geprint op :
21 februari 2019
13:26:24


Fotosynthese

Een zonnecel zet zonlicht om in elektriciteit, maar kan de energie niet opslaan. Om dat voor elkaar te krijgen bestuderen onderzoekers fotosynthese in planten, het proces waarbij zonlicht wordt omgezet in brandstoffen. Als we dit efficiënter kunnen maken, leveren planten meer biomassa (en dus meer energie) per hectare op. De planten fungeren dan als biozonnecellen. Maar er wordt ook onderzoek gedaan naar soortgelijke processen in micro-organismen en in artificiële systemen. Dit noemen we solar fuels. 

Kunstmatige bladeren
Een groot deel van het Biosolar cells-onderzoek gaat over 'artificial leaves', ofwel kunstmatige bladeren. Deze systemen zijn geïnspireerd op fotosynthese, maar worden volledig vervaardigd door onderzoekers. Artificial leaves zetten water met behulp van zonlicht om in waterstof. Dit kan opgeslagen worden in koolstofverbindingen, net als in een plant. Biosolar cells brengt kennis uit heel Nederland samen, zodat de 'missing links' in het systeem opgehelderd kunnen worden.

Opzet van het programma
Towards biosolar cells is een samenwerking tussen FOM en ALW, met een bijdrage van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Het programma is onderdeel van het FES-programma 'BioSolar Cells'. Voor de open aanvraagronde was in totaal 7 miljoen euro beschikbaar. Er zijn er 25 aanvragen ingediend, waarvan er 10 zijn gehonoreerd. Het programma is multidisciplinair: de gehonoreerde voorstellen komen uit de fysica, chemie en biologie.

FOM en energie
Energieonderzoek is een speerpunt in de nieuwe strategie van FOM. Het FOM-Instituut voor Plasmafysica te Rijnhuizen wordt uitgebouwd tot een nationaal instituut voor funderend energieonderzoek op de campus van de TU/e. Daarnaast richt FOM focusgroepen op in dit thema en starten er nieuwe YES! fellowships (voor Young Energy Scientists). FOM is ook trekker van het NWO-thema Duurzame energie.

Hieronder staan de gehonoreerde projecten. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mark de Graef, programmacoördinator bij FOM.

Aanvraag

Indieners

10TBSC03
Defect engineering at oxide interfaces: Towards efficient ultra-thin absorber films

Dr.ir. R. van de Krol (TUD)
Prof.dr. B. Dam (TUD)

10TBSC07
Nanostructured solar-to-fuel devices

Prof.dr.ir. J. Huskens (UT)
Prof.dr. J.G.E. Gardeniers (UT)
Prof.dr. J.L. Herek  (UT)
Prof.dr. G. Mul (UT)

10TBSC12
Studying the regulation of light harvesting in the green alga Chlamydomonas to improve its productivity under mass culture conditions

Prof.dr. H. van Amerongen (WUR)
Prof.dr. R. Croce (RuG)
Prof.dr. E.J. Boekema (RuG)
Prof.dr.ir. R.H. Wijffels (WUR)
Dr.ir. M.G.J. Janssen (WUR)

10TBSC15
Photoelectrochemical water splitting in artificial nanostructured solar converters

Prof.dr.ir. R.A.J. Janssen (TU/e)
Dr. M.A. Loi (RuG)

10TBSC16
Engineering surface electrical fields and charge separation in water-splitting perovskites

Dr. R.J. Wijngaarden (VU)
Prof.dr. R. van Grondelle (VU)
Dr. J.T.M. Kennis  (VU)
Prof.dr. B. Dam (TUD)

10TBSC18
Nanowire solar energy conversion

Dr. J.E.M. Haverkort (TU/e)
Dr. E.P.A.M. Bakkers  (TU/e)
Prof.dr. P.H.L. Notten (TU/e)

10TBSC20
Photocatalytic water splitting in microfluidic devices

Prof.dr. J.N.H. Reek (UvA)
Prof.dr. J.G.E. Gardeniers (UT)
Dr.ir. J.I. van der Vlugt (UvA)
Prof.dr. A.M. Brouwer (UvA)

10TBSC22
Selective photoreduction of CO2 fuels in a microreactor platform

Prof.dr. E. Bouwman (LEI)
Dr. S. Bonnet  (LEI)
Prof.dr. G. Mul (UT)

10TBSC23
Phenotypic engineering of higher plants: Developing a new paradigm for improving photosynthetic efficiency

Dr. A. Alia (LEI)
Dr. B.J. van der Zaal (LEI)
Prof.dr. H.J.M. de Groot (LEI)
Prof.dr. P.J.J. Hooykaas (LEI)

10TBSC24
Expanding society's toolbox to harvest solar energy: Creating multi-scale computational models to optimize oxygenic photosynthesis

Prof.dr. K.J. Hellingwerf (UvA)
Prof.dr. R. van Grondelle (VU)
Prof.dr.ir. P.C. Struik (WUR)