NWO-I

NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/nieuws/2011/05/17/onderzoeksprogramma-over-mens-machine-interactie-van-start/

Geprint op :
22 april 2019
02:54:50

Het Remote Handling Study Centre van Rijnhuizen is een kopie van de werkstations voor onderhoud aan de kernfusiereactor ITER met op afstand gestuurde robotarmen. Bij Rijnhuizen wordt het onderhoud aan ITER gesimuleerd in een omvangrijke virtual reality omgeving. Gebruikers krijgen hun informatie over de activiteit van de robotarmen via beeld én tastzin. Dat zorgt voor een efficiënter en sneller onderhoud van de fusiereactor. H-Haptics wordt uitgevoerd door vijf universiteiten, vier kennisinstellingen en vijftien bedrijven/organisaties.

Human-centered design of haptic interfaces: H-Haptics
Het nieuwe STW-programma H-Haptics wil haptische systemen ('tastzin' of force feedback) ontwerpen die de gebruiker niet alleen waarschuwen als hij iets niet goed doet, maar hem actief bijsturen bij het uitvoeren van handelingen op afstand en hem daarover informeren: shared control. Hiervoor moeten haptische systemen radicaal anders worden ontworpen. Ook moet een nieuwe generaties interfaces worden ontwikkeld die veel meer zijn ingesteld op de menselijke manier dan de huidige, meer werktuigbouwkundige insteek. Toepassingsgebieden zijn er te over: van de ruimte, de diepzee, operatierobots en mechanische ondersteuning in de thuiszorg tot het op afstand gestuurde onderhoud aan onderdelen van het kernfusie-experiment ITER.

Vijf STW-programma's
H-Haptics en de andere vier toegekende programma's maken deel uit van het Perspectiefprogramma van STW, dat wordt gefinancierd door het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I). Bij de nu goedgekeurde programma's zijn in totaal 20 onderzoeksgroepen bij Nederlandse universiteiten, 24 kennisinstellingen (de meeste in Nederland) en 52 gebruikers van de verwachte kennis (39 bedrijven en 13 overheidsorganen en andere organisaties) betrokken. De meeste gebruikers dragen zelf ook bij aan de programma's. Een belangrijk deel van die bijdrage bestaat uit de inzet van kenniswerkers uit het bedrijfsleven (meest hightech MKB) die deels op co-locatie gaan samenwerken met academische onderzoekers.

Meer informatie
Vijf STW-programma's van start
Remote Handling bij Rijnhuizen