NWO-I

NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/nieuws/2011/06/15/warmte-haalt-scherpe-randjes-van-katalysatorwerking/

Geprint op :
18 maart 2018
12:23:40

Katalysatoren zijn van essentieel belang in de chemische industrie. Daarom wordt er veel onderzoek gedaan naar hun werking. Maar over de ideale vorm van een stuk katalysator was tot nu toe geen consensus: volgens het ene onderzoek hebben reagerende stoffen een sterke voorkeur voor scherpe randen, andere experimenten laten zien dat ook vlakke terrassen op een katalysator een reactie helpen verlopen. In hun artikel helderen Groot en haar collega's het raadsel van de reactieplaatsen op.

De temperatuur blijkt een grote invloed te hebben: "Aan de randen van een katalysatordeeltje is iets meer chemische activiteit beschikbaar om een chemische reactie voor langzaam bewegende moleculen te laten verlopen", legt prof.dr. Aart Kleyn uit. "Op de vlakke terrassen vinden dan nauwelijks reacties plaats." Bij hogere temperaturen krijgen ook de deeltjes die op een terras neerkomen genoeg snelheid om een chemische reactie aan te gaan.

Als 'test case' gebruiken de onderzoekers de reactie van waterstof aan platina. Dit metaal wordt onder andere gebruikt als de katalysator in brandstofcellen, maar is schaars en erg duur. Dit is één van de redenen waarom brandstofcelauto's nu vrijwel onbetaalbaar zijn. Het ontwikkelen van nieuwe katalysatoren is een lang en ingewikkeld proces, waarin zowel 'trial and error' als verdiept mechanistisch inzicht een rol spelen. Dit artikel draagt bij langs de laatste weg.

Contact
Dr. Ludo Juurlink (Faculty of Science, Leiden Institute of Chemistry, Catalysis and Surface Chemistry), (071) 527 42 21.

Referentie
'The Energy Dependence of the Ratio of Step and Terrace Reactivity for H2 Dissociation on Stepped Platinum' dr. Irene M.N. Groot, prof.dr. Aart W. Kleyn, dr. Ludo B.F. Juurlink.