NWO-I

NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/nieuws/2011/10/19/klaas-jan-tielrooij-wint-fom-natuurkunde-proefschrift-prijs-2011/

Geprint op :
19 november 2017
03:49:02

Het onderzoek
Tijdens zijn promotieonderzoek heeft Tielrooij twee nieuwe en geavanceerde spectroscopische lasertechnieken gebruikt en zelf verder ontwikkeld om de beweging van watermoleculen te kunnen bestuderen. De commissie was onder de indruk van de uitstekende onderzoeksvragen die Klaas-Jan Tielrooij zichzelf heeft gesteld: "Door het stellen van de juiste vragen en het uitvoeren van de juiste metingen heeft hij een enorme vooruitgang weten te boeken. Eén van zijn belangrijkste resultaten is de ontdekking dat water zich verschillend gedraagt in de buurt van een positief of negatief ion. Hiermee is de winnaar van de FOM Natuurkunde Proefschrift Prijs erin geslaagd om met zijn promotieonderzoek onze manier van denken over de effecten van oplossingen in water te veranderen."

Ook heeft de commissie veel waardering voor de toegankelijkheid van het proefschrift en prijst de manier waarop Tielrooij met behulp van eenvoudige doch inzichtelijke figuren zijn onderzoek laat spreken: "Het proefschrift is zeer gedegen opgebouwd, het onderzoek wordt op uitstekende wijze gepresenteerd en bevat een excellente en zeer toegankelijke Nederlandse samenvatting." Daarmee achten zij hem een waardige winnaar van de tweede editie van de FOM Natuurkunde Proefschrift Prijs.

Dat het onderzoek een maatschappelijke relevantie heeft, bewijst de nodige aandacht van de media voor zijn proefschrift in NRC Handelsblad en het VPRO-programma Noorderlicht. Zijn onderzoeksresultaten zijn daarbij niet alleen voor de fysica relevant, maar zullen ook aangrenzende gebieden zoals de biologie en de chemie vooruit helpen.

Over Klaas-Jan Tielrooij
Klaas-Jan Tielrooij is op 15 december 2010 gepromoveerd aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn onderzoek voerde hij uit op FOM-instituut AMOLF onder begeleiding van zijn promotor prof.dr. Huib Bakker. Prof.dr. Mischa Bonn was zijn copromotor. Zijn onderzoek heeft hij weten te vertalen naar een indrukwekkende publicatielijst, waaronder een artikel in Science. In april van dit jaar ontving hij een Rubicon-subsidie van NWO, waarmee hij momenteel voor een periode van twee jaar een postdoctoraal onderzoek doet aan het Institute of Photonic Sciences te Barcelona aan antennes voor verborgen informatie.

De prijs
De Stichting FOM kent verschillende prijzen toe aan onderzoekers in de fysica. De FOM Natuurkunde Proefschrift Prijs wordt sinds 2010 jaarlijks toegekend voor het beste natuurkundige proefschrift. Aandachtspunten hierbij zijn: nieuwe inzichten verkregen met het onderzoek, de originaliteit van de onderzoeksmethode, de door de kandidaat getoonde wetenschappelijke breedte en diepte en de wijze van presentatie van het onderzoek in het proefschrift. De prijs van 10.000 euro is door de winnaar geheel vrij te besteden.

Meer informatie
Over het onderzoek:
Dr. Klaas-Jan Tielrooij
The Institute of Photonic Sciences, Barcelona
Telefoon: +34 935 5340 35
Telefoon mobiel: +34 691 361 210

Over de prijs:
Stichting FOM
Ir. Noortje Vis, Programmacoördinator
E-mail: noortje.vis@fom.nl
Telefoon (030) 600 12 17

Algemene informatie over FOM-prijzen kunt u vinden op www.fom.nl/overfom/wetenschappelijke-prijzen/algemene-informatie/.