NWO-I

NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/nieuws/2012/04/10/fom-instituut-voor-funderend-energieonderzoek-differ-van-start/

Geprint op :
21 februari 2019
20:45:59

Science for Future Energy
Onder het motto Science for Future Energy wil DIFFER de komende jaren uitgroeien tot een toonaangevend instituut voor funderend energieonderzoek. Naast het bestaande fusie-onderzoek start DIFFER een nieuwe onderzoekslijn naar solar fuels, de opslag van duurzame energie in de vorm van chemische brandstoffen. Voor een nauwere aansluiting bij het universitair onderzoek verhuist DIFFER in 2015 naar een nieuw laboratorium op de campus van de Technische Universiteit Eindhoven.

Tijdens het DIFFER-openingssymposium geven prominente internationale sprekers uit de politiek, industrie en wetenschap hun visie op het belang van funderend energieonderzoek. In het ochtendprogramma spreken naast Staatssecretaris Halbe Zijlstra ook Steven Koonin (voormalig onderminister voor wetenschap bij het Amerikaanse Department of Energy), Gerald Schotman (Chief Technology Officer bij Shell), Bert Hesselink (Stanford University) en DIFFER-directeur Richard van de Sanden. Het middagprogramma geeft een overzicht van energieonderzoek met lezingen over onder andere plastic zonnecellen, fusie en solar fuels.

DIFFER werkt samen met zowel wetenschap als industrie, bijvoorbeeld in de topsectoren Energie en High Tech Systems and Materials. Het instituut wil de komende jaren ook uitgroeien tot spil in een nationaal netwerk voor funderend energieonderzoek. Als dependances van het instituut richt FOM de komende jaren FOM-focusgroepen voor energieonderzoek op aan Nederlandse onderzoeksinstellingen. De strategie van de focusgroepen komt tot stand in nauw overleg met DIFFER. FOM zorgt ook voor de opleiding van jong talent in het energieonderzoek via de YES!-fellowships voor Young Energy Scientists. Met een YES!-fellowship krijgen jonge onderzoekers de kans om zich aan een buitenlands topinstituut te ontwikkelen op het gebied van funderend energieonderzoek.

Deelname symposium
Journalisten zijn van harte welkom het symposium bij te wonen. Neemt u voor deelname aan het symposium en voor interviewverzoeken contact op met de afdeling voorlichting (zie contactinformatie hieronder). Het symposium is ook te volgen via een live stream: www.differ.nl/DIFFER_opening.

Contact
FOM-instituut DIFFER (Dutch Institute for Fundamental Energy Research)
Deelname symposium: http://www.differ.nl/DIFFER_opening
Adres: Edisonbaan 14, 3430 MN Nieuwegein

Gieljan de Vries  (Afdeling voorlichting, FOM-instituut DIFFER) (030) 609 69 02

DIFFER is een van de drie onderzoeksinstituten van de Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie (FOM).