NWO-I

NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/nieuws/2012/11/28/elisabeth-steyn-parve-prijs-voor-wim-van-saarloos-en-els-goulmy/

Geprint op :
17 december 2018
09:27:39

20 in 2020
Wim van Saarloos en Els Goulmy ontvangen de prijs voor hun initiatief '20 in 2020' dat excellente vrouwen een carrièrepad aanbiedt dat in tien jaar naar een hoogleraarschap leidt. Van Saarloos en Goulmy, emeritus hoogleraar transplantatiebiologie bij het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en voormalig voorzitter van het Landelijk Netwerk van Vrouwelijke hoogleraren (LNVH), hebben dit plan in april 2010 geïnitieerd. Zij stelden daarin vast dat, ondanks alle goede voornemens, de positie van vrouwen in de Nederlandse wetenschap al jaren onacceptabel slecht is. Het aantal vrouwelijke hoogleraren groeit wel, maar veel te langzaam. Daardoor worden zelfs naar beneden bijgestelde ambi­ties niet gehaald. Goulmy en Van Saarloos hebben aan de minister van Onderwijs, Cultuur & Weten­schappen een ambitieus programma voorgesteld dat de groei van het aantal vrouwen in de academische top aanzienlijk zal versnellen. Zij mikken op twintig procent vrouwelijke hoogleraren in 2020, door jaarlijks dertig talentvolle vrouwelijke wetenschappers een fellowship aan te bieden dat in tien jaar tot een hoogleraarschap leidt. Op de FOM-website vindt u meer informatie over het initiatief '20 in 2020'.

FOM en meer vrouwen voor de Nederlandse natuurkunde
Ook de Stichting FOM omarmt het '20 in 2020' plan. Het vergroten van het aandeel vrouwen dat werkzaam is in de Nederlandse natuurkunde is dan ook een speerpunt in het Strategisch Plan FOM/N 2010/2015. Het doel hiervan is om in 2020 te komen tot een wetenschappelijke staf die voor minstens 20% uit vrouwen bestaat. Nu is dat nog maar amper 10%. Voor meer informatie kunt u het Strategisch Plan FOM/N 2010-2015 downloaden en verwijzen wij u graag naar hoofdstuk 4.5 op pagina 21.

De Elisabeth Steyn Parvé-prijs
De tweejaarlijkse Elisabeth Steyn Parvé-prijs is bedoeld voor iemand die een bijzondere bijdrage levert aan het stimuleren van een betere vertegenwoordiging van vrouwen in de wetenschappelijke top. Steyn Parvé was de eerste vrouwelijke hoogleraar fysiologische chemie in het UMC Utrecht. Twee jaar geleden was Sybilla Dekker de eerste die de prijs kreeg. Zij kreeg deze voor haar rol als voorzitter van de Stichting Talent naar de Top. Op het vorige symposium heeft het UMC Utrecht het Charter Talent naar de Top ondertekend, dat door deze stichting opgezet is.

Ambities UMC Utrecht
Het Universitair Medisch Centrum Utrecht is één van de grootste publieke zorginstellingen van Nederland en heeft de ambitie om een internationaal toonaangevend universitair medisch centrum te zijn. Daarvoor is het zeer belangrijk dat het talent van alle medewerkers optimaal wordt ingezet en begeleid. Miedema: "Een goed lab is een lab waar veel diversiteit in zit: mannen én vrouwen, ouderen én jongeren." Het UMC Utrecht investeert daarom in vrouwelijke en jonge wetenschappers, omdat in deze groepen veel potentieel talent te vinden is. Nu is 19% van de hoogleraren vrouw. Het streven is om in 2015 25% vrouwelijke hoogleraren te hebben. Het UMC Utrecht doet er van alles aan om dit te bereiken. Zo is er het Elisabeth Steyn Parvé programma, een ontwikkelprogramma voor talentvolle vrouwelijke wetenschappers. Ook zijn er awareness workshops die mensen bewust maken van hun onbewuste oordelen en voorkeuren en er wordt veel aandacht besteed aan de selectie van nieuwe hoogleraren.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
UMC Utrecht, afdeling Persvoorlichting,  088 755 50 00
Stichting FOM, afdeling Communicatie , 030 600 12 22