NWO-I

NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/nieuws/2013/01/28/grafeenonderzoek-als-eerste-europese-flagship-gehonoreerd/

Geprint op :
18 januari 2018
06:35:06

Nobelprijs
Door baanbrekende experimenten gedurende de afgelopen tien jaar heeft het onderzoek naar grafeen een ongekende vlucht genomen. In 2010 ontvingen Andre Geim en Kostya Nosovelov voor hun grafeenonderzoek de Nobelprijs voor Natuurkunde. De unieke eigenschappen maken van grafeen een ideaal uitgangsmateriaal voor zeer dunne, efficiënte elektronica, zoals geavanceerde batterijen, elektronisch papier, buigbare communicatie-apparatuur en ook voor meer energie-efficiënte vliegtuigen.

126 groepen in 17 Europese landen
Het Graphene flagship brengt academisch en industrieel onderzoek samen in een consortium dat zich ten doel stelt doorbraken in technologische innovatie te bewerkstelligen. Het onderzoek zal de gehele value chain beslaan, van materiaal- tot componentenproductie en systeemintegratie.

Het Graphene flagship, dat start in 2013, zal het onderzoek coördineren tussen 126 academische en industriële groepen in 17 Europese landen met een initieel budget van 54 miljoen euro voor dertig maanden. Het consortium zal erna op volle sterkte worden gebracht met ongeveer dertig additionele groepen, die het 'engineering aspect' van het consortium verder zullen versterken.  

De coördinatie van het flagship is in handen van professor Jari Kinaret, vanuit Chalmers University of Technology in Gothenburg, Zweden. Hij zal samenwerken met de coördinatoren van vijftien werkprogramma's binnen het flagship.

Meerdere Nederlandse groepen betrokken
Vanuit Nederland zijn meerdere academische groepen en industriële partners bij het Graphene flagship betrokken, evenals verschillende gebieden binnen NWO. Het flagship beslaat fundamenteel tot toepassingsgericht onderzoek op de lange termijn.

Wim van Saarloos, directeur Stichting FOM, over het Graphene flagship: "Nederland is al jaren een van de voorlopers op het gebied van grafeenonderzoek. De toekenning van dit Graphene flagship zal de positie van Nederland hierin verder versterken, zowel in het academisch onderzoek als binnen de industrie. Daarmee sluit het flagship uitstekend aan bij het huidige topsectorenbeleid, dat zich richt op het ontwikkelen van nieuwe technologie door de samenwerkende kennisinstellingen en de industrie".  

Meer informatie
Over het Graphene flagship (zie 'Media Kit' voor afbeeldingen en ander persmateriaal).
Over het EU Future Emerging Technology Flagship Initiative.

Contact
Paula van Tijn, Stichting FOM, (030) 600 12 22.