NWO-I

NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/nieuws/2013/08/21/erc-advanced-grant-voor-theo-rasing-en-mikhail-katsnelson/

Geprint op :
17 december 2018
08:03:13

Magnetisatie op zijn allersnelst
Experimenten met het zeer snel omswitchen van magneten met lichtpulsen hebben al laten zien dat de bestaande ideeën over hoe magnetisatie werkt niet voldoen op ultrakorte tijdschaal. Theo Rasing zal met nieuwe femtoseconde röntgenbronnen in Stanford en de Nijmeegse picoseconde Terahertz vrije-elektronenlasers experimenten doen om te ontdekken hoe uit chaos magnetische orde ontstaat en hoe je een magnetisch systeem van de ene naar de andere fase kunt brengen. Deze experimenten zijn van belang voor het fundamentele begrip van magnetisme en kan mogelijk leiden tot snellere en energie-efficiënte dataopslag. FOM-bestuurslid en -werkgroepleider Rasing is experimenteel natuurkundige en hoogleraar natuurkunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen (RU). In 2008 won hij de NWO Spinozapremie, de hoogste Nederlandse onderscheiding voor wetenschappelijk onderzoek.

Nieuwe natuurkundetheorie voor nanoschaal en hypersnelheid
Grafeen en nano-objecten als quantum dots en magnetische moleculen brengen nieuwe fenomenen aan het licht waarvoor de theoretische natuurkunde op dit moment geen verklaring heeft. Ook de steeds snellere metingen - tienden van femtoseconden - een femtoseconde is een biljardste van een seconde - brengen nieuwe natuurkundige fenomenen aan het licht. Mikhail Katsnelson, die dit jaar de Spinozapremie toegekend kreeg, wil de ontbrekende theorie aanvullen. Daarnaast staan ook de spindynamica op de agenda (hoe deeltjes precies rondtollen) en de niet-evenwichtstoestanden van moleculaire magneten op grafeen en op metaaloppervlakken en de elektronische eigenschappen van grafeen. Katsnelson is hoogleraar theoretische natuurkunde aan het Institute for Molecules and Materials (IMM) van de RU. Alleen al zijn publicaties op het gebied van grafeen werden meer dan twaalfduizend keer geciteerd.

ERC Advanced Grant
De ERC Advanced Grant wordt toegekend aan uitzonderlijke individuele onderzoekers voor geavanceerde, baanbrekende projecten die nieuwe deuren openen in hun onderzoeksveld of andere domeinen. De European Research Council ontvangt ieder jaar duizenden aanvragen, waarvan er slechts een paar honderd worden gehonoreerd.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op de website van de Radboud Universiteit Nijmegen.