NWO-I

NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/nieuws/2013/09/02/twee-turbulentiefaciliteiten-versterken-europees-onderzoeksnetwerk/

Geprint op :
18 maart 2019
14:35:20

De twee faciliteiten die zijn uitgekozen om deel uit te gaan maken van het EuHIT-consortium zijn de Twente Water Tunnel en de Twente Turbulent Taylor-Couette faciliteit. Dr. Chao Sun en FOM-werkgroepleider prof.dr. Detlef Lohse zijn de principal investigators voor de Universiteit Twente binnen het EuHIT-netwerk.                  

Het doel van het EuHIT-netwerk is het turbulentie-onderzoek de komende jaren te ondersteunen. Voor de eerste keer zullen geavanceerde onderzoeksfaciliteiten hun deuren openen voor alle academische en industriële onderzoekers in Europa. Drieëntwintig onderzoeksinstellingen en twee industriële partners uit tien landen hebben hun krachten gebundeld om EuHIT in het leven te roepen met steun van de Europese Unie. Dertien experimentele faciliteiten – die stuk voor stuk uniek zijn – vormen de hoekstenen van deze inspanning. In de komende jaren zal de Europese Commissie EuHIT ondersteunen met 7 miljoen euro aan subsidie.

"Het is ons een genoegen om ons aan te sluiten bij EuHIT, en we zien er naar uit om kennis en faciliteiten uit te wisselen met andere partners binnen de EU", zegt dr. Sun. "Zo'n gezamenlijke inspanning zal het onderzoek naar fundamentele principes die aan turbulentie ten grondslag liggen stimuleren. Dit zal processen binnen industriële toepassingen zeker verbeteren en optimaliseren."

Hieronder vindt u meer informatie over de twee turbulentiefaciliteiten in Twente.

Twente Water Tunnel (TWT) Faciliteit 
De Twente Water Tunnel, die deels is gefinancierd door FOM, is een acht meter hoge faciliteit waarin sterke turbulentie kan worden opgewekt. Het TWT is uitgerust met de modernste experimentele technieken en is daarmee een unieke faciliteit voor multifase-stromingsonderzoek, bijvoorbeeld stroming met luchtbellen of deeltjes. Aan de TWT-faciliteit heeft de groep onderzoek gedaan naar turbulente luchtbelstroming in samenwerking met industriële partners zoals AzkoNobel, DSM, Shell en Tata Steel, binnen een FOM Industrial Partnership Programme.

Twente Turbulent Taylor-Couette (T3C) Faciliteit
De T3C-faciliteit is de kern van een nieuw FOM-programma over ultieme turbulentie. Het is de meest geavanceerde experimentele faciliteit die ooit op dit gebied is gebouwd en heeft geleid tot veel wetenschappelijke publicaties in toptijdschriften. Met de T3C-apparatuur heeft de groep transporteigenschappen in hoog-turbulente stroming onderzocht binnen parameterbereiken die nog niet eerder onderzocht waren. Verder is de T3C-faciliteit uitermate geschikt voor het onderzoeken van vermindering van weerstand met behulp van luchtbellen. Dit is met name relevant voor toepassingen in de scheepvaart en de groep heeft op dit gebied nauw samengewerkt met TU Delft, het Maritime Research Institute Netherlands en andere industriële partners.

Contact
Prof.dr Detlef Lohse, +31 (0)53 489 80 76
Dr. Chao Sun, +31 (0)53 489 56 04

Meer informatie
Homepage Physics of Fluids (UT)
Homepage EuHIT