NWO-I

NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/nieuws/2014/04/28/vier-koninklijke-onderscheidingen-voor-de-fysica/

Geprint op :
17 december 2018
09:32:28

Prof.dr. Cees Dekker
FOM-werkgroepleider Cees Dekker, hoogleraar Moleculaire Biofysica aan de faculteit Technische Natuurwetenschappen aan de TU Delft, kreeg deze onderscheiding voor zijn baanbrekend wetenschappelijk werk van grote maatschappelijke relevantie. Hij is een van Nederlands meest aansprekende natuurkundigen en een internationaal boegbeeld van de nanowetenschap, vanwege zijn inventieve onderzoek naar nanobuizen en andere nanosystemen. In recentere jaren heeft hij zijn belangstelling uitgebreid naar de moleculaire biofysica, een vakgebied dat zich richt op het functioneren van afzonderlijke cellen tot op moleculair niveau. Begrip van de mechanismen die zich binnen een cel afspelen kan leiden tot bijvoorbeeld betere gezondheidszorg, moleculair gerichte geneesmiddelen en ontwikkeling van nieuwe energiebronnen. In 2003 ontving hij de Spinozapremie van NWO en werd hij benoemd tot lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). Kijk voor meer informatie op de website van de TUDelft.
Bron: FOM/TU Delft

Prof.dr.ir. Leo Kouwenhoven
FOM-focusgroepleider Leo Kouwenhoven, hoogleraar Nanofysica aan de faculteit Technische Natuurwetenschappen aan de TU Delft, werd geridderd voor zijn grensverleggende en wereldwijd toonaangevende onderzoek. Hij is een autoriteit op het gebied van de elektronische eigenschappen van nanostructuren. Zo deed hij baanbrekend onderzoek naar kwantumstippen: minuscule structuren in halfgeleidermateriaal die bijzondere kwantumeigenschappen vertonen.
De onderzoeksgroep van Kouwenhoven aan de TU Delft behoort tot de wereldtop op het gebied van nanofysica. In het voorjaar van 2012 trok hij grote wetenschappelijke én publieke aandacht, vanwege de ontdekking van de Majorana-fermionen. Aan deze groep is sinds de jaren '80 door de TU Delft, NWO en FOM krachtige steun gegeven. Zo heeft FOM omvangrijke investeringen gedaan in (vast) wetenschappelijk en technisch personeel, apparatuur en infrastructuur en zijn via NWO-centraal grote bijdragen geleverd. Een belangrijk voorbeeld is de oprichting van de FOM-focusgroep 'Solid state quantum information processing' in 2004 onder leiding van Kouwenhoven. Deze FOM-focusgroep heeft tot doel uitgebreide quantumsystemen te ontwerpen om het gedrag van verstrengelde veel-deeltjestoestanden te bestuderen. Kouwenhoven is ook wetenschappelijk directeur van QuTech, het instituut dat de brug moet vormen tussen het onderzoek naar de kwantumcomputer en de Nederlandse hightechindustrie. Bij de totstandkoming van QuTech draagt de TU Delft financieel bij, net als de Rijksoverheid samen met TNO. Ook NWO, waaronder FOM, en het bedrijfsleven (bijvoorbeeld Microsoft) zullen een bijdrage leveren. Kijk voor meer informatie op de website van de TUDelft.
Bron: FOM/TU Delft

Prof.dr. Bernard de Wit
Voormalig FOM-werkgroepleider en emeritus hoogleraar theoretische natuurkunde (Universiteit Utrecht) en prof.dr. Bernard de Wit is vanwege zijn uitzonderlijke verdiensten als wetenschapper en bestuurder benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. De Wit geldt wereldwijd als één van de leidende onderzoekers op het gebied van ‘supergravitatie en zwarte gaten’. In 2012 is hij met zijn onderzoeksgroep van de UU verhuisd naar de theoriegroep van FOM-instituut Nikhef. Hij bekleedde nationaal en internationaal belangrijke bestuurlijke posities en is hij een inspirator en voorbeeld voor jonge wetenschappers en studenten. Zo was hij onder meer directeur van het Institute for Theoretical Physics, lid van het bestuur van Natuur- en Sterrenkunde en ontving in 2010 een ERC Advanced Grant. Ook was hij voorzitter van het bestuur van het Nikhef, lid van de Raad van Bestuur van FOM, en was hij lid van de Adviescommissie voor Hoger onderwijs van de KNAW. Momenteel is De Wit lid van de Commissie Breimer, een landelijke  commissie die de minister adviseert over het Sectorplan natuur- en scheikunde. Buiten Nederland was hij onder meer Scientific Delegate van de CERN Council. Kijk voor meer informatie op de website van de Universiteit Utrecht.
Bron: FOM/Universiteit Utrecht

Prof.dr.ir. Ad van der Avoird

Voormalig FOM-werkgroepleider prof.dr.ir. Ad van der Avoird, emeritus hoogleraar (Radboud Universiteit Nijmegen) theoretische scheikunde, ontving zijn onderscheiding onder meer voor het model van het benzeen-dimeer. Van der Avoird was in 1990 lid van de FOM-werkgemeenschapscommissie voor atoomfysica en quantummechanica. Hij deelt zijn kennis met wetenschappers over de hele wereld. Van der Avoird bleef sinds zijn emeritaat actief in de wetenschap en hij bleef ook publiceren. Het model waarmee een decennia-oud probleem in de interpretatie van het spectrum van het benzeen-dimeer werd opgelost, is volledig door Van der Avoird ontwikkeld en gepubliceerd in Angewandte Chemie 2013. De scheikundige deelt zijn kennis met de hele wereld: hij reist van Frankrijk tot China en van Rhodos tot de Verenigde Staten om lezingen te houden. Kijk voor meer informatie op de website van de Radboud Universiteit Nijmegen.
Bron: Radboud Universiteit Nijmegen

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u kijken op www.lintjes.nl.