NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/nieuws/2014/12/22/nieuw-onderzoek-in-beeld/

Geprint op :
26 juni 2019
18:42:01

De zes gehonoreerde programma's zijn de winnaars in een zware competitie die in het voorjaar van 2014 startte met 22 ingediende aanvragen voor Vrije FOM-programma's. De onderzoeksgroepen gaan werken aan gebieden waarop de Nederlandse natuurkunde internationaal uitblinkt en waarvan het wetenschappelijk en maatschappelijk belang duidelijk aanwezig is. Dit varieert van onderzoek naar fundamentele vragen over het universum die het standaardmodel niet verklaart, tot onderzoek naar variabel gedrag van meercellige organismen op het niveau van individuele cellen.
In deze filmpjes vertellen de programmaleiders over hun onderzoek binnen dit programma.