NWO-I

NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/nieuws/2015/05/20/wim-van-saarloos-benoemd-tot-programmadirecteur-transitie-nwo/

Geprint op :
27 mei 2019
14:09:04

Van Saarloos is sinds 2009 directeur van FOM. Per 1 juni zal hij zijn taken bij FOM neerleggen. Het Uitvoerend Bestuur van FOM heeft vandaag het voorgenomen besluit bekendgemaakt dat Christa Hooijer (1972) als interim-directeur zijn taken overneemt vanaf 1 juni, tot de nieuwe organisatie gevormd is. Zij is nu plaatsvervangend directeur van het NWO-gebied Natuurkunde en werkte daarvoor dertien jaar als programmacoördinator bij FOM. Het besluit ligt voor advies bij de Centrale Ondernemingsraad van FOM.

Niek Lopes Cardozo, voorzitter van FOM: "Wij zijn er trots op dat de directeur van FOM voor deze sleutelfunctie is gevraagd. Temeer omdat dat is gebeurd met zeer brede steun uit de NWO-organisatie. FOM is Wim veel dank verschuldigd voor de fantastische manier waarop hij de afgelopen zes jaar het directeurschap heeft ingevuld, met een brede visie en tomeloze energie. Eigenschappen die hem nu bij uitstek geschikt maken voor het leiden van de transitie. Wij wensen hem veel succes met deze bijzondere uitdaging. Tegelijkertijd stelt het vertrek van Wim ons voor het probleem dat hij een groot gat achterlaat. Het Uitvoerend Bestuur is ervan overtuigd in de persoon van Christa Hooijer een interim-directeur te hebben gevonden die, met haar uitgebreide ervaring bij zowel FOM als NWO, bij uitstek geschikt is om, samen met het zittende managementteam, FOM in deze transitie te leiden. FOM staat voor grote en plotselinge veranderingen, maar het bestuur heeft er alle vertrouwen in dat de organisatie in goede handen is."

Implementatie nieuwe NWO-organisatie
De veranderingen bij FOM hangen samen met de start van implementatie van de nieuwe NWO-organisatie, waarvan de contouren op 14 april bekend zijn gemaakt. Een stuurgroep gaat het implementatietraject van de organisatieaanpassing bij NWO begeleiden. In de eerste vergadering, op maandag 18 mei, heeft de stuurgroep besloten Wim van Saarloos per 1 juni te benoemen tot programmadirecteur transitie NWO. In die functie zal hij de transitie naar de nieuwe NWO-organisatie leiden.

Financieringsinstrumenten blijven in 2015 onveranderd
FOM en NWO zullen nieuwe ontwikkelingen tijdig met de achterban blijven delen. Onderzoekers zullen ruim van tevoren geïnformeerd worden over eventuele veranderingen in financieringsinstrumenten in de komende jaren. In 2015 zullen financieringsinstrumenten en deadlines voor indiening in ieder geval ongewijzigd blijven.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gabby Zegers, hoofd Communicatie FOM, (030) 600 12 22.