NWO-I

NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/nieuws/2015/07/08/fom-wijst-22-miljoen-euro-toe-aan-vijf-projectruimteprojecten/

Geprint op :
27 mei 2019
15:21:27

De volgende onderzoeksvoorstellen zijn gehonoreerd:

 • Highly efficient solar cells by understanding triplet Exciton Dynamics
  Dr. Bruno Ehrler (FOM-AMOLF)
 • Active nano-optomechanics
  Prof.dr. Andrea Fiore (TU/e) en dr. Ewold Verhagen (FOM-AMOLF)
 • Non-classical states of macroscopic mechanical resonators
  Dr. Simon Gröblacher (TUD)
 • An optical GPS for single electrons
  Prof.dr. Michel Orrit (LEI)
 • The strange metals: when quantum entanglement reaches its extreme
  Prof.dr. Jan Zaanen en prof.dr. Koenraad Schalm (LEI)

De Projectruimte is een van de subsidie-instrumenten die FOM heeft om natuurkundig onderzoek te financieren. De Projectruimte maakt kleinschalige projecten mogelijk voor fundamenteel onderzoek met een vernieuwend karakter en een aantoonbaar wetenschappelijke, industriële of maatschappelijke urgentie. Voor 2015 had FOM een budget van 10 miljoen euro beschikbaar, waarvan 3 miljoen euro was bestemd voor honoreringen in het kader van het Sectorplan natuur- en scheikunde. Voor 2015 resteert een exploitatiebudget voor de FOM-Projectruimte 2015 van 4.276 miljoen euro.

Doorlopend indienen
Onderzoekers kunnen doorlopend aanvragen indienen voor de FOM-Projectruimte. FOM behandelt de aanvragen in batches van 15 à 25 stuks op volgorde van binnenkomst. Aanvragen worden aan referenten voorgelegd en de jury komt in één beoordelingsronde tot het eindoordeel. Ook aanvragen uit de grensgebieden van de fysica komen in aanmerking voor subsidie uit de FOM-Projectruimte, mits het onderzoek voldoende bijdraagt aan de natuurkunde.

Meer informatie
Voor meer informatie over de FOM-Projectruimte kunt u terecht op de website, of kunt u contact opnemen met de afdeling Communicatie, (030) 600 12 22.