NWO-I

NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/nieuws/2015/10/15/plan-van-aanpak-bekend-voor-nieuw-nwo/

Geprint op :
27 mei 2019
12:59:44

Onder verantwoordelijkheid van de stuurgroep Transitie NWO is de eerste stap het uitwerken van een integraal hoofdontwerp voor het nieuwe NWO. Dit wordt gedaan door middel van werkgroepen van NWO-betrokkenen die de nodige ruimte zullen bieden aan stakeholders van NWO om mee te denken.

NWO beter toerusten voor de toekomst
Het nieuwe NWO wordt slagvaardiger en meer op samenwerking gericht, gaat flexibeler inspelen op ontwikkelingen in de wetenschap en zal samenwerking binnen de wetenschap en met de maatschappij versterken. De organisatie wordt efficiënter en transparanter ingericht: de huidige disciplines worden geclusterd tot vier domeinen. In de nieuwe structuur vindt de besluitvorming aan de top plaats in een Raad van Bestuur. Dit collegiale bestuur is nauw verbonden met de domeinen en de instituten via de vier actieve wetenschappers die er, naast een voorzitter en een lid voor financiële en operationele zaken, deel van uitmaken. Deze vier actieve wetenschappers zullen daarnaast ieder voorzitter zijn van één van de vier domeinbesturen. De Raad van Bestuur als geheel is verantwoordelijk voor de instituten, die ondersteund zullen worden door een institutenorganisatie. Adviesraden stimuleren de wederzijdse afstemming van de instituten met de domeinen. Er komt ook een brede Raad van Advies voor de dialoog met de samenleving en de multidisciplinaire afstemming.

Financieringsinstrumenten
Voor 2016 wordt de continuïteit van de bestaande financieringsinstrumenten van alle onderdelen van NWO gewaarborgd. In het voorjaar van 2016 zullen aanpassingen bekendgemaakt worden, zodat onderzoekers zich tijdig kunnen voorbereiden op veranderingen in procedures.

Context van de verandering
In de wetenschapsvisie van het kabinet en in de NWO-Strategie 2015-2018 werd de vernieuwing van de NWO-organisatie al aangekondigd, met als doel dat zij transparanter flexibeler, krachtiger meer coherent en duurzaam invulling kan geven aan de missie van NWO: een sterk wetenschapsstelsel in Nederland door kwaliteit en vernieuwing in de wetenschap te bevorderen. De contouren van de toekomstige organisatie zijn bekend gemaakt op 14 april 2015.

Bron: NWO

Lees meer
FOM expres Special april 2015
FOM expres juli 2015
FOM expres december 2015

Eerdere berichten:
Wim van Saarloos benoemd tot programmadirecteur transitie NWO
Nieuwe organisatiestructuur NWO en FOM bekend
Op weg naar een sterker NWO