NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/nieuws/2015/10/26/fom-financiert-acht-projecten-in-de-call-high-tech-materialen/

Geprint op :
17 juni 2019
16:35:15

De acht projecten waaraan in deze laatste rond geld is toegekend zijn:

PreGOES, onder leiding van prof.dr.i.r B.J. Kooi (RUG), voor onderzoek naar transformatorstaal met een verbeterde textuur zodat energieverliezen beperkt kunnen worden. Tata Steel zal dit project mede financieren;

WearMC2 , onder leiding van dr.ir. M.B. de Rooij (UT), gericht op de ontwikkeling van fysiche modellen op verschillende lengteschalen om de oppervlaktekwaliteit bij het koudwalsen van staal te voorspellen. Tata Steel is co-financier van dit project en Wupperman Staal en Bosch Transmission Technology hebben inhoudelijk interesse;

MicroAPPs, onder leiding van prof.dr. F. Roozeboom (TU/e), waarin de focus ligt op het begrip van fundamentele chemische reacties die niet in (thermisch) evenwicht zijn en die plaatsvinden in atmosferische plasma’s om dunne lagen aan te brengen. Een groot consortium draagt financieel en inhoudelijk bij aan dit project, bestaande uit TNO-Holst Centre-Solliance, ASM International, BASF, Levitech, Orbotech, Roth & Rau BV, SoLayTech en Xycarb Ceramics;

Piezo4inkjet, onder leiding van prof.dr.ing. A.H.J.M. Rijnders (UT), met als doel om beter te begrijpen hoe defecten ontstaan in dunne piëzo-elektrische lagen. Océ draagt bij aan dit project;

EBBBT, onder leiding van dr. B.P.M. van Esch (TU/e), voor onderzoek naar het extreem snel koelen van bewegende stalen band bij temperaturen ver boven het kookpunt. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door de bijdrage van Tata Steel;

MICROCORR, onder leiding van prof.dr.ir. J. Sietsma (TUD), met als doel om de invloed van de microstructuur  op de corrosie beter te begrijpen en daarmee staalsoorten te kunnen ontwerpen met hoge sterkte en goede corrosiewering zonder gebruik te maken van coatings. Financieel en inhoudelijk nemen Tata Steel, Philips Consumer Lifestyle en Koninklijke Nedschroef Holding B.V.;

Towards lead-free organometal halide perovskite solar cells for steel substrates, onder leiding van dr.ir. T.J. Savenije (TUD), met de focus op nieuwe manieren om loodvrije op perovskieten gebaseerde zonnecellen te ontwikkelen. Tata Steel draagt financieel en inhoudelijk bij aan dit onderzoek;

DETAIL, onder leiding van prof.dr.ir. R. Akkerman (UT), gericht op de ontwikkeling van nieuwe numerieke ontwerpmethodes voor thermoplastische composieten, waarbij fysische en procesmodellen worden geïntegreerd. Aan dit project doen TPRC, Dutch Thermoplastic Components B.V., Ten Cate Advanced Composites B.V. en AniForm Engineering B.V. mee.

Zes HTM-calls
Op verzoek van het topteam van de Topsector High Tech Systemen en Materialen (HTSM), organiseren FOM en STW, in samenspraak met M2i, zes High Tech Materialen (HTM) calls. FOM financiert hiervan twee calls waarbij private partijen de helft van het onderzoeksgeld inleggen. De laatste van die twee FOM-rondes is in het voorjaar en de zomer van dit jaar uitgevoerd en het bestuur van FOM heeft besloten de bovenstaande acht projecten te financieren. In 2014 honoreerde FOM zeven projecten. STW organiseert de volgende call.

Deze projecten richten zich op het ontwikkelen van nieuwe inzichten en technologieën die passen binnen de doelstellingen van de High Tech Materialen Roadmap, één van de 17 roadmaps van de Topsector HTSM. Onderwerpen binnen deze roadmap zijn onder meer Materials for Sustainable Energy, Next-Generation Engineering Materials en Functional & Metamaterials.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Victor Land, FOM (voor vragen over deze ronde van de HTM-call) +31 30 600 12 73
Paul Schuddeboom, STW (voor informatie over de komende rondes) +31 30 600 12 69
Bert van Haastrecht, M2i (voor informatie over de HTM roadmap en projectvoorstellen) +31 88 035 19 22