NWO-I

NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/nieuws/2015/11/30/nationale-wetenschapsagenda-gepresenteerd/

Geprint op :
20 februari 2019
04:12:12

Over de Wetenschapsagenda
Het kabinet heeft in 2014 de kenniscoalitie opdracht gegeven een verbindende agenda voor onderzoek in Nederland te ontwikkelen. Onder leiding van een stuurgroep is daar de afgelopen negen maanden aan gewerkt. Deze Nationale Wetenschapsagenda stimuleert creativiteit en vernieuwing en verbindt partijen en thema's. Door het opstellen van de agenda zijn wetenschap, bedrijfsleven en maatschappij dichter bij elkaar gekomen. Bijna 12.000 vragen, ingediend door betrokken en nieuwsgierige mensen, vormen de basis van de Wetenschapsagenda. Daaruit zijn 140 clustervragen gedestilleerd, geïnspireerd vanuit de theorie en de praktijk, met vertakkingen naar uiteenlopende disciplines. Die clustervragen hebben betrekking op belangrijke intersectorale en interdisciplinaire vraagstukken, maar omvatten niet de gehele wetenschap. Alles in de Wetenschapsagenda is belangrijk, maar niet alles wat belangrijk is staat in de Wetenschapsagenda. Naast de agenda zal er voldoende ruimte moeten blijven voor vrij en ongebonden onderzoek. Kijk voor meer informatie op de website van de Nationale Wetenschapsagenda.

Bijdrage NWO aan de Wetenschapsagenda
De Wetenschapsagenda zal ook doorwerken in de programmering van NWO. NWO levert een actieve bijdrage aan de uitvoering van de Wetenschapsagenda vanuit haar strategie, waarin ruimte voor vrij, ongebonden onderzoek en de verbinding van wetenschap met grote maatschappelijke uitdagingen centraal staan. Kijk voor meer informatie op de NWO-website.

EUREKA! Festial voor het grote publiek
Het afgelopen jaar zijn veel activiteiten ondernomen om het grote publiek bij de NWA te betrekken. Ter gelegenheid van de totstandkoming van de NWA werd op zondag 29 november het EUREKA! Festival in de Westergasfabriek in Amsterdam georganiseerd. Tijdens dit festival kwamen de bijna 12.000 vragen van Nederland aan de wetenschap aan de orde in spannende live experimenten, proeven, mini-colleges en films. Heel Nederland was welkom om te ervaren hoe wetenschap ons leven, onze maatschappij en onze economie verrijkt. Hoe komen rokers van hun verslaving af? Wordt slapen ooit overbodig? Kunnen we melk maken uit gras? En waarom worden we zo geraakt door muziek? Het EUREKA! Festival bracht al deze vragen tot leven en bood gelegenheid om te ervaren hoe relevant, interessant en veelzijdig de wetenschap is.

Aftrap Nationale Wetenschapsagenda voor scholieren
In navolging op de Nationale Wetenschapsagenda worden nu scholieren speciaal uitgenodigd om vragen te formuleren met behulp van lesmateriaal over wetenschap en het stellen van goede vragen. Juist om de stem van de wetenschappers van de toekomst te horen, wordt dit lesprogramma voor scholieren geïntroduceerd, want meedenken over wetenschappelijke vraagstukken behoort tot de bagage van de burgers van 'morgen'. De lessen zijn bedoeld voor leerlingen uit de hogere klassen van vmbo, havo en vwo. De lessenserie is gelanceerd tijdens het EUREKA! Festival. Sinds 29 november kunnen scholen het lesmateriaal gratis gebruiken. De vragen die de leerlingen hebben geformuleerd, komen op de website van de Nationale Wetenschapsagenda voor Scholieren. In het voorjaar van 2016 kiezen jury’s van leerlingen en wetenschappers tijdens een feestelijk evenement in Science Center NEMO de beste vragen uit. De Nationale Wetenschapsagenda voor Scholieren is een initiatief van TechYourFuture, De Praktijk, De Nationale Wetenschapsagenda, Science Center Nemo en de KNAW. Op de website van de Wetenschapsagenda vindt u meer informatie.  

Meer informatie
Gezamenlijk persbericht kenniscoalitie NWA, 27 november 2015
Website van de Nationale Wetenschapsagenda
Website van het Eureka Festival

Op YouTube vindt u een filmpje over Nationale Wetenschapsagenda.