NWO-I

NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/nieuws/2016/06/28/nieuw-nwo-financieringsinstrumenten/

Geprint op :
27 mei 2019
13:24:42

Een belangrijke doelstelling van het nieuwe NWO is om de instrumenten van de verschillende domeinen beter op elkaar af te stemmen, domeinoverstijgende programmering te vergemakkelijken en om het voor wetenschappers duidelijker te maken bij welk loket ze terecht kunnen met hun onderzoeksidee├źn. Per 1 januari 2017 worden ook wijzigingen in het financieringsinstrument stapsgewijs doorgevoerd.

Gevolgen voor aanvragers
Voor het aanpassen van financieringsinstrumenten gelden voor alle onderdelen van NWO de volgende spelregels: lopende instrumenten blijven in essentie onveranderd in de lucht, totdat een besluit over aanpassing of opheffing wordt genomen. Zo'n besluit wordt ten minste zes maanden voordat de wijziging in werking treedt, gecommuniceerd. Onderzoekers kunnen zich zo tijdig voorbereiden op veranderingen in de procedures.

De ambitie is om de nieuwe financieringsinstrumenten uiterlijk 1 januari 2018 te laten starten.