NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/nieuws/2016/11/18/fom-kent-53-miljoen-euro-toe-aan-vernieuwend-onderzoek-projectruimte/

Geprint op :
25 juni 2019
08:26:03

De volgende twaalf voorstellen zijn gehonoreerd (in willekeurige volgorde).

Visualizing the emergence of high-temperature superconductivity using the spin Hall effect - dr. Milan Allan (LEI)
De onderzoekers willen met een nieuwe atomische probe het spinkarakter van hoge-temperatuur-supergeleiders in kaart brengen om te begrijpen wat de invloed van chemische doping op deze materialen is.

A single-atom memory - prof.dr. Alexander Khajetoorians (RU)
Voor magnetische dataopslag in enkele atomen moet het atoom magnetisch stabiel zijn en eenvoudig uit te lezen. De onderzoekers ontwikkelen een systeem van een enkel magnetisch atoom waarbij informatie met een scanning probe-microscoop kan worden uitgelezen en weggeschreven.

Understanding cancer through physics: is tumor initiation a phase transition? - dr. Stefan Semrau (LEI)
Dit project onderzoekt een nieuwe theorie over de overgang van normale celgroei naar de groei van kankercellen, door met een nieuw te ontwikkelen imaging-techniek laboratoriummodellen van tumoren te onderzoeken.

The influence of twist and torque on the copying of DNA: biophysical studies of eukaryotic replication - prof.dr. Nynke Dekker (TUD)
De onderzoekers ontrafelen de biofysica achter DNA-replicatie in hogere organismen, door te bestuderen hoe de draairichting en moment van de dna-helix van invloed zijn op de werking van replisomen (eiwitsystemen die de replicatie faciliteren).
 
Superconducting mediated long-range coupling between spin qubits in silicon - dr.ir. Menno Veldhorst (TUD)
In dit project willen de onderzoekers twee veelbelovende bouwstenen voor quantumcomputers combineren in een hybride aanpak zodat ze zowel de ontwerpflexibiliteit van supergeleidende qubits als de lange coherentietijden van halfgeleider-qubits kunnen benutten.

Quantum transport in Weyl semimetals - prof.dr. Carlo Beenakker (LEI)
Dit is een theoretische verkenning van de elektrische transporteigenschappen van de recent ontdekte Weyl-semimetalen, die de driedimensionele tegenhanger zijn van grafeen met massaloze elektronen (Weyl-fermionen) in de bulk en unidirectionele toestanden (Fermi-bogen) aan het oppervlak.

The nanophotonic solar cell - dr. Jos Haverkort (TU/e)
Door de uitgezonden photoluminescentie van nanodraad-zonnecellen terug te focussen naar de zon, hopen de onderzoekers een nanofotonische zonnecel te ontwikkelen met een veel hogere efficiëntielimiet dan tot nu toe mogelijk was.

Thinking inside the Voxel - What can the magnetic fields tell us about white matter properties? - dr. José Marques (RU)
De onderzoekers ontwikkelen en valideren complexe modellen van magnetische susceptibiliteit die gebruikt kunnen worden om de magnetische metingen uit een MRI-scanner te converteren naar informatie over de magnetische eigenschappen van de witte stof in de hersenen.

Entanglement of massive mechanical objects - dr. Simon Groeblacher (TUD)
Door het realiseren van een verstrengelde toestand tussen twee on-chip mechanische resonatoren, gekoppeld aan laserlicht op telecomfrequentie, bestuderen de onderzoekers quantumverstrengeling van grotere optomechanische systemen, niet alleen om de fundamenten van quantumfysica verder te verkennen, maar ook met het oog op daadwerkelijke toepassingen in quantuminformatieverwerking.

Very rare beauty decays: a magnifying glass for quantum physics - prof.dr. Marcel Merk en prof.dr. R. Fleischer (VU/Nikhef)
Door onderzoek naar zeer zeldzame vormen van deeltjesverval, waarvoor de eerste bewijzen zijn gevonden in data van de Large Hadron Collider, hopen de onderzoekers nieuwe fysica te ontdekken die mogelijk voorbij het standaard model van deeltjesfysica reikt. Het toegekende project betreft een combinatie van zowel een nieuwe theoretische (Robert Fleischer) en experimentele (Marcel Merk) aanpak om deze bijzondere quantumprocessen onder het vergrootglas te leggen.
 
Superconducting Cavity Optomagnonics - prof.dr.ir. Gerrit Bauer en prof.dr.Y.M. Blanter (TUD)
Dit project is een theoretische studie naar het onontgonnen terrein van de quantumcoherentie van ferromagneten die ontstaat door ze te koppelen met cavity microgolf-fotonen.

Electrons Roaming in Fractional Dimensions - dr. Shengjun Yuan (RU)
Dit is een theoretisch en numeriek onderzoek naar de quantummechanica van elektronen die zich voortbewegen in ruimten met fractale eigenschappen. De onderzoekers bestuderen transport-, optische en plasmonische eigenschappen van de elektronen op quantumniveau, wat verder gaat dan eerdere studies binnen de statistische mechanica.

Over de FOM-Projectruimte
De FOM-Projectruimte is een van de subsidie-instrumenten waarmee FOM natuurkundig onderzoek financiert. Het budget hiervoor was in 2016 10 miljoen euro, waarvan 3 miljoen euro is bestemd voor honoreringen in het kader van het Sectorplan natuur-en scheikunde. Onderzoekers kunnen doorlopend aanvragen indienen voor de FOM-Projectruimte. FOM behandelt de aanvragen in batches van 15 à 25 stuks op volgorde van binnenkomst. Vanaf januari wordt dit subsidie-instrument uitgevoerd binnen het nieuwe domein Exacte en Natuurwetenschappen (ENW) van NWO.