NWO-I

NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/nieuws/2016/12/13/samenstelling-nieuwe-domeinbesturen-nwo-vastgesteld/

Geprint op :
27 mei 2019
12:59:35

De huidige negen gebieden worden per 1 januari 2017 geclusterd tot vier domeinen. Daarmee houden ook de huidige gebiedsbesturen op te bestaan. In de plaats daarvan komen er vier domeinbesturen. De samenstelling daarvan is inmiddels bekend. Onderstaand treft u de samenstelling van de nieuwe domeinbesturen.

Omdat de nieuwe NWO-wet pas formeel van kracht wordt per 1 februari 2017, is de maand januari 2017 een overgangsmaand en is formeel nog sprake van gebiedsbesturen. Ook de voorzitters van de domeinbesturen kunnen dat formeel pas zijn vanaf 1 februari, omdat de huidige NWO-wet geen ruimte biedt om zowel lid te zijn van het Algemeen Bestuur als van een gebiedsbestuur. Gedurende de maand januari zijn de leden van de Raad van Bestuur daarom nog waarnemer in het domeinbestuur. Vanaf 1 februari zijn zowel de domeinbesturen als de leden van de Raad van Bestuur die ook voorzitter zijn van een domeinbestuur, officieel in functie.

Overzicht bestuur Exacte en Natuurwetenschappen (ENW)

 • Prof.dr. L.J. (Ineke) Braakman (Universiteit Utrecht), Voorzitter, tevens lid RvB
 • Prof.dr. J. (Jan) de Boer (Universiteit van Amsterdam)
 • Prof.dr. T.K. (Titia) Sixma (Nederlands Kanker Instituut)
 • Prof.dr. A. (Arjen) Doelman (Universiteit Leiden)
 • Prof.dr. B.J. (Bas) Zwaan (Wageningen Universiteit & Research)
 • Dr.ir. P.E. (Peter) Wierenga (vml. Philips)

Prof.dr. Ineke Braakman heeft in goed overleg met de voorzitters van de huidige NWO-onderdelen ALW, CW, EW en FOM/N dit ENW-bestuur samengesteld. Het ENW-domeinbestuur zal zich nadrukkelijk inzetten voor de gehele breedte van het nieuwe domein en wordt daarmee verantwoordelijk voor alle exacte en natuurwetenschappelijke disciplines. Om de relatie met het veld in de volle breedte te borgen, zal het ENW-bestuur nauw samenwerken met (nog in te stellen) adviesorganen. Het ENW-bestuur heeft in 2016 zijn eerste twee bijeenkomsten gehad en zal vanaf 2017 officieel van start gaan.

Overzicht bestuur Sociale en Geesteswetenschappen (SGW)

 • Prof.dr. Wim van den Doel (Universiteit Leiden), Voorzitter, tevens lid RvB
 • Prof.dr. Paula Fikkert (Radboud Universiteit, taalkunde)
 • Prof.dr. Anthonie Meijers (TU Eindhoven, filosofie)
 • Prof.dr. Ale Smidts (Erasmus Universiteit Rotterdam, bedrijfskunde)
 • Prof.dr. Hans de Bruijn (TU Delft, bestuurskunde)
 • Prof.dr. Chantal Kemner (Universiteit Utrecht, ontwikkelingspsychologie)
 • Prof.dr. Pearl Dykstra (Erasmus Universiteit Rotterdam, empirische sociologie)
 • Prof.dr. Ben Peperkamp (Vrije Universiteit, Nederlandse letterkunde)

Overzicht bestuur Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW) (personele unie met STW i.l.)

 • Prof.dr. Jaap Schouten, Voorzitter, tevens lid RvB
 • Prof.dr.ir. A.F.W. (Ton) van der Steen (Erasmus MC, Cardiologie), 1e termijn (tot 1-5-2017), was voorzitter tot 1-2-2017
 • Prof.dr. I.W.C.E. (Isabel) Arends (Technische Universiteit Delft, Biokatalyse en org. Chemie), 1e termijn (tot 1-1-2017), Vice-voorzitter
 • Ir. A.H. (Anton) Schaaf (Océ Technologies BV, elektrotechniek), 2e termijn (tot 1-1-2018)
 • Dr.ir. M.J. (Margrethe) Jonkman (FrieslandCampina, voeding), 1e termijn (tot 1-1-2017)             

Overzicht bestuur ZonMw

 • Prof.dr. Jeroen Geurts (VUmc), 1e termijn (tot 1-1-2021), Voorzitter, tevens lid RvB
 • Prof.dr. M.M. (Marcel) Levi (AMC UVA, Inwendige Geneeskunde), 3e termijn (tot 1-5-2017), vice-voorzitter
 • Prof.dr. R.T.J.M. (Richard) Janssen (UVT, Economie), 3e termijn (tot 1-10-2018), penningmeester (VWS tot 1-10-2018)
 • Prof.dr. B.R. (Bas) Bloem (UMC st. Radboud, Neurologie), 3e termijn (tot 1-9-2017)
 • Drs. Jacqueline Kool (Kool consult, Disabilities studies), 1e termijn (tot 1-1-2019)
 • Prof.dr. B.C.J.M. (Bart) Fauser (UMCU, Perinatologie en Gynaecologie), 2e termijn(tot 1-9-2018) (benoeming VWS tot 1-9-2020)
 • Prof.dr. C.L. (Christine) Mummery (LUMC, Anatomie en Embryologie), 3e termijn (tot 1-6-2017) (benoeming VWS tot 1-6-2017)
 • Drs. Fawzia Nasrullah (Youké, Sterke Jeugd, Jeugdzorg), 1e termijn (tot 1-1-2019)
 • Drs. M.I. (Marjolein) Verstappen (Agis Zorgverzekeringen, Divisie Zorg),  3e termijn (tot 1-10-2018) (benoeming VWS tot 1-10-2018)

Bron: NWO