NWO-I

NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/nieuws/2016/12/20/vooraankondiging-quantera-call-2017/

Geprint op :
19 november 2017
13:29:55

QuantERA geeft gehoor aan de groeiende behoefte aan coherente financiering op het gebied van quantumtechnologie-onderzoek.  Door de zeer interdisciplinaire aard van het onderwerp, kan quantumtechnologie niet worden ondergebracht bij een individueel instituut of land. Door nationale en regionale financieringsprogramma's te coördineren, vermijdt QuantERA versplintering van de inspanningen. Daarnaast stimuleert QuantERA transnationale samenwerkingen, wat de concurrentiepositie van Europa op het gebied van quantumtechnologie versterkt.

QuantERA 2017 call
U vindt de officiële vooraankondiging van de QuantERA 2017 call in de rechterbovenhoek van deze pagina. Deze vooraankondiging bevat informatie over de onderwerpen waarop de call betrekking heeft, de deelnemende financieringsorganisaties, de criteria om in aanmerking te komen voor financiering en het evaluatieproces. Deze informatie is nog onder voorbehoud. U vindt hier ook een formulier voor het pre-proposal. Deze kunt u indienen wanneer de call open gaat, in januari 2017.

De call maakt gebruik van een tweestapsevaluatie, met een pre-proposal en een full proposal. De deadline voor de pre-proposals is 15 maart 2017. De indieners van de geselecteerde pre-proposals zullen eind mei 2017 bericht krijgen. De deadline voor de full proposals zal eind juni plaatsvinden.

Meer informatie over de indieningsprocedure, het tijdspad en aanvullende criteria van FOM/NWO volgt in januari, met het openstellen van de call. Wetenschappers zijn van harte uitgenodigd om alvast mogelijke projecten met potentiële partners te bespreken. Op 16 februari zal een netwerkevenement plaatsvinden in Malta, details hierover volgen.

Over QuantERA
QuantERA is een netwerk van 31 organisaties uit 26 landen, gecoördineerd door het Poolse National Science Centre. Met een maximumbudget van ruim 35 miljoen euro, waaronder co-financiering van de Europese Commissie, steunt QuantERA internationale onderszoeksprojecten op het gebied van quantumtechnologie. FOM/NWO draagt bij aan het QuantERA ERA-NET COFUND, dat zich richt op quantuminformatie en -communicatie.

Meer informatie vindt u op de website van QuantERA.

Contactinformatie 
Michiel van den Hout, (030) 600 12 17.