NWO-I

NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/nieuws/2016/12/21/omvorming-fom-een-feit-per-1-januari-2017-fom-%e2%86%92-nwo/

Geprint op :
23 april 2019
22:14:41

Niek Lopes Cardozo (bestuursvoorzitter FOM): "De Nederlandse natuurkunde is goed georganiseerd, de natuurkundigen vormen een hechte gemeenschap. FOM heeft daar een grote rol in gespeeld. De natuurkunde heeft nu baat bij veel sterkere verbindingen met andere disciplines. Met behoud van aandacht voor de disciplines. Natuurlijk is er ook weemoed, maar we zien dat de blikken op de toekomst gericht zijn. Dit besluit markeert het einde van FOM en het begin van iets nieuws, waar we ons voor hebben ingezet en waarvoor ook nog veel inzet nodig is de komende tijd. Dat gaan we doen. Want onverminderd blijft de inzet voor de Nederlandse wetenschap en de grenzeloze fysica in het bijzonder, bij instituten en op universiteiten."

Christa Hooijer (directeur FOM): "Deze transitie heeft als stip op de horizon om het voor onderzoekers makkelijker te maken om interdisciplinair samen te werken en dus ook voorstellen in te dienen over de breedte van de verschillende disciplines. Dat is wat het nieuwe NWO ons biedt. Doel is ook dat NWO overzichtelijker, makkelijker benaderbaar wordt. Wat blijft is de grote inhoudelijke kennis en betrokkenheid van de bureaumedewerkers en de hoge kwaliteit van de procesgang. En de vertrouwde contacten blijven bestaan."

Wat betekent de omvorming en opsplitsing van FOM precies?
Als onderdeel van NWO gaat FOM mee in de transitie naar één NWO. Het FOM-bureau gaat in 2017 verder als het bureau van de NWO-institutenstichting. De FOM-instituten, de werknemers in de universitaire werkgroepen en op termijn de andere NWO-instituten maken deel uit van deze institutenstichting. De NWO-instituten NSCR, NIOZ, ASTRON, CWI en SRON komen daar op termijn ook bij. Het deel van FOM-bureau dat over subsidieverlening gaat, vormt samen met de andere bètacollega's het nieuwe NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen (ENW). Ook zullen collega’s geplaatst worden in bedrijfsvoeringsafdelingen van het nieuwe NWO.

Hoe gaat dat met de financieringsinstrumenten en continuïteit?
Voor het aanpassen van financieringsinstrumenten gelden voor alle onderdelen van NWO de volgende spelregels: lopende instrumenten blijven in essentie onveranderd in de lucht, en NWO zal wijzigingen in de financieringsinstrumenten ruim (minimaal een halfjaar) voordat deze ingaan, bekend maken. 2017 zal een overgangsjaar zijn. De organisatie krijgt dan verder gestalte en de domeinen gaan zorgen dat de financieringsinstrumenten op elkaar aansluiten.

Contact en meer informatie
Voor ons contact met u verandert er weinig. Uw contactpersonen blijven gelijk, we blijven te vinden op Van Vollenhovenlaan 659 in Utrecht, met dezelfde telefoonnummers. Onze e-mailadressen zullen veranderen, maar de oude blijven nog werken. U kunt voorlopig ook nog gewoon terecht op www.fom.nl. De website wordt langzaam omgebouwd naar een website voor de NWO-institutenstichting. Informatie over onderzoekssubsidies is op www.nwo.nl/natuurkunde te vinden.

Voor meer details en eerdere berichten over de transitie kunt u terecht op www.fom.nl/transitie.

Animaties
1. FOM → NWO
2. FOM vormt samen met andere NWO-onderdelen de nieuwe organisatie
Credits: Marc de Vries