NWO-I

NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/nieuws/2017/01/10/nwo-steekt-anderhalf-miljoen-datagestuurde-wetenschap/

Geprint op :
19 november 2017
13:29:46

Om de onderzoekssamenwerking tussen Nederland en India te stimuleren, financieren DST en NWO gezamenlijke onderzoeksprojecten op het gebied van computationele wetenschappen en datawetenschappen. Niet alleen de verbinding tussen de beide landen, maar ook de verbinding tussen de beide wetenschapsgebieden is een belangrijk doel van deze financieringsronde. De projecten richten zich op het thema duurzame energie, een zeer belangrijke factor in de ontwikkeling richting een duurzame samenleving. Met deze call for proposals richtten NWO en DST zich op het hele spectrum van energieonderzoek, van het opwekken van duurzame energie en het omzetten, opslaan en transporteren hiervan, tot het efficiënt gebruik van energie.

De beoordelingsprocedures van NWO en DST zijn gescheiden doorlopen en beide organisaties hebben een prioritering van de projectvoorstellen gemaakt. De 'NWO DST Joint Committee on Science, Technology and Innovation' heeft op basis van het samengevoegde advies en de beschikbare middelen besloten om vier projecten in de samengevoegde ranking toe te kennen. Dit zijn in willekeurige volgorde:

Optimised energy harvest and storage using discrete electrolytes
Prof.dr. René van Roij (UU) en prof.dr. Balasubramanian Sundaram (Jawaharlal Nehru Centre for Advanced Scientific Research)
Ionische vloeistoffen (ionic liquids of IL's) hebben unieke materiaaleigenschappen die ze in theorie nog geschikter maken dan andere elektrolyten voor energieopslag in bijvoorbeeld zonnecellen. Helaas gaat de verhoogde energiedichtheid in IL's gepaard met een dramatisch lage vermogensdichtheid, die niet te verklaren is met bestaande theoretische modellen vanwege de complexe moleculaire samenstelling. De onderzoekers willen het gedrag van IL's beter begrijpen met een combinatie van theorie en verschillende molecular dynamics-simulaties waarbij ze gebruik maken van cloud computing.

Design and Synthesis of Novel Catalysts for Energy Applications via Nanoparticle Self-Assembly
Dr. Laura Filion (UU) en prof. Sudeep Punnathanam (Indian Institute of Science)
Dit project richt zich op katalytische materialen die van belang zijn voor technologische ontwikkelingen in onder andere fotovoltaïsche zonnecellen en brandstofcellen. De onderzoekers willen een systeem van metallische, gecoate nanodeeltjes ontwerpen en bestuderen hoe deze deeltjes zichzelf organiseren in open-rooster-structuren. Met behulp van computersimulaties hopen ze te komen tot ontwerpregels die duidelijk maken onder welke voorwaarden de gewenste open kristallen ontstaan en waarmee toekomstige experimentele verwezenlijking van nieuw katalytische materialen mogelijk wordt.

Dispersed multiphase flows in sustainable energy conversion processes
Prof. dr. Detlef Lohse (UT) en prof. Meheboob Alam (Jawaharlal Nehru Centre for Advanced Scientific Research)
In veel procestechnologische toepassingen in de energiesector spelen turbulente multifase-stromingen een belangrijke rol. Het projectteam wil dit soort stromingsprocessen beter begrijpen met directe numerieke simulaties en data-analyse in drie verschillende, complementaire modelsystemen van binaire mengsels (olie-water-mengsels, suspensies van gas en vaste stoffen, en wolkenmengsels van gas en vloeistof). Voor twee van de drie systemen kan de vergaarde theoretische kennis tevens worden getoetst aan parallel lopend experimenteel onderzoek.

Design of novel nanophotonic and plasmonic structures for improved solar cells using reverse-engineering
Prof.dr.ir. Marjolein Dijkstra (UU) en prof.dr. Srikanth Sastry (Jawaharlal Nehru Centre for Advanced Scientific Research)
Met computersimulaties en optimalisatie-algoritmen willen de onderzoekers nieuwe fotonische en plasmonische structuren ontwerpen die de efficiëntie van dunne-film-zonnecellen kunnen verbeteren. Via reverse-engineering willen ze bouwstenen op nanoschaal maken die zichzelf organiseren tot kristallijne structuren met de gewenste fotonische en plasmonische eigenschappen. Met nieuwe algoritmes voor onder andere de vorm van de bouwstenen en de richting en selectiviteit van hun interacties, wordt de vorming van nano-gestructureerde materialen programmeerbaar.

Meer informatie
De call for proposals 'Data-driven science - computational and data sciences - for smart and sustainable energy research' is ontwikkeld in het kader van de bilaterale samenwerking met het Indiase Department of Science and Technology (DST). Het Algemeen Bestuur NWO heeft in 2015 een financiële bijdrage van 1,5 miljoen euro toegekend voor de implementatie van deze call.
 
Contactinformatie
Jeroen van Houwelingen(030) 600 12 17.