NWO-I

NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/nieuws/2017/03/09/waardevolle-expertmeeting-wetenschap-bedrijfsleven-en-clinici/

Geprint op :
19 november 2017
13:36:18

Op initiatief van de HTSM Roadmap Advanced Instrumentation, High Tech NL, de Health Innovation Campus en MMC Academie verkenden de aanwezigen gedurende twee sessies in vier groepen de mogelijkheden tot het ontwikkelen van nieuwe producten en onderzoeksprojecten. Dankzij de diversiteit van het gezelschap kwamen veel verschillende onderwerpen aan bod. Zo wisselde men van gedachten over methoden voor het niet invasief meten van de temperatuur van de hoofdhuid tijdens koeling om haaruitval bij chemotherapie te voorkomen. Een andere waardevolle discussie ging over de kwaliteit en eisen aan thuismonitoring. Ook het ontwikkelen van innovatieve meetmethoden van vitale lichaamsfuncties bij kwetsbare patiënten, zoals vroeg geboren baby's, kwam ter sprake.

Enkele veelbelovende ideeën zullen onder aanvoering van de organisatie verder worden uitgewerkt tot innovatieve samenwerkingsprojecten. Op de Health Innovation Campus worden vaker dergelijke sessies georganiseerd, die via haar website en digitale nieuwsbrief worden aangekondigd.