NWO-I

NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/nieuws/2017/03/21/gezamenlijk-programma-cser-en-escience-voor-energieonderzoek-jcer/

Geprint op :
23 februari 2019
13:54:50

Thema's
Aanvragen moeten betrekking hebben op een of meer energiegerelateerde thema's binnen de topsectoren Energie ('Gas', 'Bio-energie', 'Wind-op-zee', 'Smart grids', 'Zonne-energie', 'Energiebesparing Gebouwde Omgeving' en 'Energiebesparing in de Industrie') en Chemie ('Nieuwe Chemische Innovaties', 'Smart polymeermaterialen' en 'Procestechologie'). De call staat open voor voorstellen in het kader van computationele geowetenschappen, wind- en zonne-energie, multifase-stromingen, computationele chemie en materiaalwetenschappen voor energieonderzoek.

Budget
Het totaalbudget beschikbaar voor deze call is 3,6 miljoen euro en bestaat uit twee onderdelen: een cashbijdrage van het CSER-programma voor de tewerkstelling van de PhD-studenten en materiële ondersteuning, en een bijdrage in natura in de vorm van uiterst bekwame eScience Research Engineers die aan de bekroonde projecten zullen worden toegewezen. Uit de call zullen eind 2017 maximaal acht PhD-projecten gedurende vier jaar worden gefinancierd.

Call for proposals
Medewerkers in vaste dienst bij Nederlandse universiteiten en wetenschappelijke instituten worden uitgenodigd onderzoeksvoorstellen voor de PhD-projecten in te dienen. Deze call for proposals is niet alleen gericht op deelnemers binnen het CSER-programma, maar is open voor alle computationele wetenschappers die zich bezighouden met energieonderzoek. Elk project bestaat uit een PhD-positie en ondersteuning van een eScience Engineer (2 fte per 4 jaar plus een aanvullende 0,5 fte per 4 jaar gereserveerd voor de ontwikkeling van duurzame software, tools en methodieken). De PhD-student zal worden aangesteld door de universiteit waar de aanvrager mee verbonden is.

Deadlines
De call bestaat uit twee fasen: een fase voor vooraanmeldingen en een fase voor uitgewerkte voorstellen.

  • De sluitingsdatum voor het indienen van vooraanmeldingen: 30 mei 2017 om 14.00 uur CET.
  • De sluitingsdatum voor het indienen van uitgewerkte voorstellen: 31 augustus 2017 om 14.00 uur CET.

De afbeelding hiernaast geeft de verschillende stappen van de selectieprocedure weer en de deadlines.

Indienen via ISAAC
De vooraanmeldingen moeten in ISAAC worden ingediend. Op de ISAAC-informatiepagina vindt u meer informatie.

Over CSER
Het Computational Sciences for Energy Research (CSER)-programma is een gezamenlijke grootschalige publiek-private samenwerking voor fundamenteel onderzoek in het energiedomein tussen Shell en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Het programma heeft tot doel de computationele wetenschappen in Nederland te ondersteunen en een bijdrage te leveren aan oplossingen voor maatschappelijke kwesties zoals het energieprobleem dat wordt beschreven door de Topsector Energie. Het programma is in 2012 van start gegaan en de partners hebben sindsdien een hechte band ontwikkeld. Raadpleeg voor meer informatie de website van het CSER-programma. 

Het eScience Center
Het Netherlands eScience Center is de nationale spil voor de ontwikkeling en toepassing van domein-overkoepelende software en methoden voor wetenschappers. Het eScience Center ontwikkelt cruciale bruggen tussen steeds complexer wordende moderne e-infrastructuren en de toenemende eisen en ambities van wetenschappers in alle wetenschappelijke disciplines. De toepassing van digitaal geavanceerde wetenschappelijke praktijken is tegenwoordig een fundamentele toolbox voor alle onderzoekers. Het is essentieel om ervoor te zorgen dat de Nederlandse kennissector een concurrerende positie blijft innemen en dat met wetenschappelijke investeringen het hoogste rendement kan worden bereikt. Het eScience Center ondersteunt deze doelstelling door financiering van en deelname aan multidisciplinaire projecten waarbij optimale datahandling, efficient computing en big-data analytics centraal staan. Meer informatie over het eScience Center is te vinden op: www.esciencecenter.nl.