NWO-I

NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/nieuws/2017/04/20/startend-fysicus-naar-buitenlands-topinstituut-rubicon/

Geprint op :
19 november 2017
13:37:26

Vijftien Rubicon-onderzoekers gaan voor 24 maanden naar het buitenland. Drie gaan voor 12 maanden, twee voor 18 maanden, één voor 15 maanden en één voor 14 maanden. Ervaring in het buitenland is voor veel wetenschappers een belangrijke stap in hun carrière. De toekenningen betreffen de derde financieringsronde van 2016. In de lijst met toekenningen staan korte omschrijvingen van de gehonoreerde onderzoeksvoorstellen, evenals enkele feiten en cijfers voor deze financieringsronde. De volledige lijst met Rubicon-onderzoekers vindt u op de NWO-website.

Rubicon voor fysicus Femi Ojambati
Femi Ojambati (UT) zal zich voor twee jaar vestigen aan de University of Cambridge bij het NanoPhotonics center Cavendish Laboratory. Zijn onderzoek zal zich richten op nieuwe quantumonderzoek met individuele moleculen. Zo zal hij onderzoek doen naar een kleine optische schakelaar die in staat is om één foton te schakelen met één ander foton, een prestatie die nooit eerder is bereikt bij kamertemperatuur. De schakelaar omvat een enkel kleurstof molecuul in een superkleine gouden kooi en is een essentiële bouwsteen in ultrasnelle kwantum informatieverwerking.

Feiten en cijfers 78 onderzoekers dienden een aanvraag in voor Rubicon, waarvan 45 mannen en 33 vrouwen. Het totale honoreringspercentage is 28 procent. Onder de mannen is het honoreringspercentage 20 procent en onder de vrouwen 39 procent. Twaalf laureaten gaan naar de Verenigde Staten, vier naar het Verenigd Koninkrijk, twee naar Duitsland, één naar Australië, één naar Canada, één naar Frankrijk en één naar België. Ervaring in het buitenland is voor veel wetenschappers een belangrijke stap in hun carrière.

Over Rubicon
Met een Rubicon-financiering kunnen wetenschappers tot 24 maanden onderzoek doen aan een buitenlandse onderzoeksinstelling. De hoogte van de financiering is afhankelijk van de gekozen bestemming en de duur van het verblijf. Per jaar kan NWO zo'n 60 jonge onderzoekers financieren binnen Rubicon (voor een totaalbedrag van zeven miljoen euro, verdeeld over drie ronden). Het programma Rubicon is vernoemd naar de rivier die Julius Caesar overstak in 49 v. Chr., voorafgaand aan de zegereeks die leidde tot zijn beroemde uitspraak 'veni, vidi, vici'. NWO koos Rubicon in 2005 als naam voor het persoonsgerichte programma dat een bijdrage wil leveren aan het behoud van talentrijke, reeds gepromoveerde onderzoekers voor de wetenschap.

FOM en NWO-transitie
Per 1 januari 2017 is FOM omgevormd tot de institutenorganisatie van NWO. Samen met andere NWO-onderdelen vormt FOM een nieuwe organisatie, in het kader van de transitie van NWO. Het FOM-bureau is in drie delen gesplitst: een deel (granting) gaat naar het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen (ENW), een deel naar het onderdeel Bedrijfsvoering van het nieuwe NWO, en het deel dat de instituten (AMOLF, ARCNL, DIFFER en Nikhef) en de universitaire werkgroepen ondersteunt, is omgevormd tot de NWO-institutenorganisatie (NWO-I). De ruim 200 FOM-werkgroepen waar natuurkundig onderzoek plaatsvindt aan Nederlandse universiteiten (zie hieronder) en kennisinstellingen maken deel uit van de NWO-institutenorganisatie. Het onderzoek vindt plaats totdat de lopende voormalige FOM-projecten allemaal zijn afgerond. Voor meer informatie over de transitie kunt u ook terecht op de website van NWO.