NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/nieuws/2017/04/25/memoriam-sieb-radelaar/

Geprint op :
25 juni 2019
07:29:44

Sieb Radelaar heeft zich in zijn loopbaan bezig gehouden op het raakvlak tussen natuurkunde en technische wetenschappen. Hij was van oorsprong een metaalkundige. Radelaar is hoogleraar geweest aan de universiteiten van Groningen, Utrecht en Delft.

Radelaar hechtte belang aan toepasbaar wetenschappelijk onderzoek. Hij was vele jaren voorzitter van de Commissie voor de Werkgemeenschap Metalen 'FOM-TNO' en lid van de Werkgemeenschaps- commissie Technische Halfgeleiderfysica en -elektronica. In de jaren tachtig was hij directeur van het CST (Centrum voor Submicrontechnologie), een klein FOM-instituut met geavanceerde apparatuur aan de TU Delft, later voortgezet in de Sectie Submicronfysica en -technologie van het Delft Instituut voor Micro-electronica en Submicron Technologie (DIMES). De voorloper van het huidige QuTech. In de jaren negentig werd hij directeur van het Netherlands Institute for Metals Research (NIMR, het latere Materials Innovation Institute M2i). Dit technologisch topinstituut zocht in de jaren negentig de samenwerking met de Stichting FOM om een betere kennisoverdracht tot stand te brengen van de academische sector naar het bedrijfsleven en TNO. In de jaren negentig was hij korte tijd zelf voorzitter van de Raad van Bestuur van FOM en initiator van de omvorming van FOM tot een programma-organisatie. Vanaf 1 januari 2017 maakt de granting taak van het voormalige FOM onderdeel uit van NWO als het domein Exacte en Natuurwetenschappen (ENW). De voormalige FOM-instituten zijn opgegaan in de institutenorganisatie van NWO (NWO-I). Sijbrand Radelaar is verder ook in het bedrijfsleven actief geweest, zoals voor ASM en Koninklijke Nedschroef.