NWO-I

NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/nieuws/2017/07/28/veni-voor-154-pas-gepromoveerden/

Geprint op :
20 juli 2018
16:32:27

De Veni-laureaten gaan onder andere onderzoek doen aan de vorming van sterrenstelsels in clusters, het voorkomen van giftige stoffen in recyclede producten, welke verbanden er zijn tussen liefde en seks in intieme relaties van jongeren, het ontwerp van materialen die zich aanpassen aan hun omgeving voor gebruik in zachte robots, en hoe enkel- en knieblessures in de sport voorkomen kunnen worden door 'motorisch leren'. De Veni wordt jaarlijks door NWO toegekend.

Meer informatie
Persbericht NWO
Venilaureaat Said Rodriquez (UU) vertelt over zijn onderzoek
Venilaureaat Bas Overvelde (AMOLF) vertelt over zijn onderzoek

In het overzicht met toekenningen staan de namen van alle laureaten en korte samenvattingen van hun onderzoeksprojecten.

Gehonoreerden binnen de natuurkunde:

Super quality pictures through a tiny endoscope
Dr. Liubov Amitonova, VU - Biophotonics & Medical Imaging
Lichtmicroscopie is een belangrijk onderzoeksgereedschap in de biologie en geneeskunde. Maar cellen die diep in een organisme of weefsel verborgen liggen zijn niet zichtbaar. Door een combinatie van nieuwe technologie om licht te beheersen met unieke eigenschappen van glasvezels ontwikkelen de onderzoekers nieuwe manieren om diep in weefsel te kijken.

Aan welke eisen moet een verenigde theorie van kwantumzwaartekracht voldoen?
Dr. Alexandre Belin, UvA – Theoretische Natuurkunde
Kwantummechanica en de algemene relativiteitstheorie zijn twee fundamentele bouwstenen van de natuurkunde. Het verenigen van deze twee is een van de grootste uitdagingen in de moderne fysica. Gebruikmakend van de holografische dualiteit, stelt de onderzoeker een systematische studie voor naar de criteria waar een verenigde theorie van kwantumzwaartekracht aan moet voldoen.

Heating and cooling at the nanoscale
Dr. Simon Boehme, VU – Afdeling Natuur- en Sterrenkunde
Kleine stukjes halfgeleidermateriaal (halfgeleider "nanokristallen") kunnen leiden tot goedkopere en efficiëntere apparaten. Om de commercialisering van onder meer nanokristalzonnecellen, LEDs, en thermo-elektrische apparaten mogelijk te maken, zal de aanvrager thermische processen op de nanoschaal bestuderen via laser spectroscopie. Daarbij draagt hij bij aan de ontwikkeling van strategieën voor thermisch management.

The magnetic brain: Alzheimer’s disease seen through iron
Dr. Lucia Bossoni, LUMC, Radiology Department – Biofysica
Hersenen van patiënten met verschillende neurodegeneratieve ziektes bevatten uitzonderlijk veel ijzer, maar de potentiële toxiciteit wordt nog niet begrepen. Dit onderzoek zal een nieuwe multidisciplinaire aanpak gebruiken om verschillende verschijningsvormen van ijzer te detecteren, en zal leiden tot nieuwe in vivo methoden voor visualisatie.

Identification, Isolation and Analysis of Single Cancer Stem Cells
Dr. Miao-Ping Chien, EUR - Biofysica
Om moleculaire mechanismen achter kanker te begrijpen is het noodzakelijk om individuele cellen te kunnen onderzoeken. Ik creëer en werk met optische en chemische methoden om enkelvoudige kanker stamcellen te vinden, te isoleren en te analyseren en zal hun rol onderzoeken in de vorming, voortgang en resistentie tegen therapie van tumoren.

Precisie fysica met zware quarks: van colliders tot de kosmos
Dr. Rhorry Gauld, Nikhef - Theorie groep
De hoogenergetische botsingen bij de Large Hadron Collider (LHC) bieden een ideale omgeving voor het onderzoeken van zware quark productie. De LHC gegevens zullen worden gebruikt om de zwarequarkproductie in onze atmosfeer te voorspellen, die voor komt als ultrahoogenergetische kosmische neutrinos op de aarde botsen.

Hoe krijgen bloemen hun kleuren, en waarvoor?
Dr. Casper van der Kooi, RUG – Wiskunde en Natuurwetenschappen
Dit onderzoeksproject brengt de optische eigenschappen van kleurrijke bloemen in kaart. De optische analyses gecombineerd met de evolutionaire eigenschappen van de planten vormen de basis om te verklaren hoe bloemen geëvolueerd zijn voor het aantrekken van bestuivers.

Een nieuw platform voor topologische quantum computers
Dr. Chuan Li, UT - Instituut voor nanotechnologie
Om de volgende generatie computers met topologische kwantumbits te kunnen realiseren, moeten eerst de essentiële elementen - Majorana fermionen worden aangetoond, samen met de niet-triviale statistieken van deze deeltjes. In dit VENI-project zullen nieuwe supergeleidende Dirac halfmetalen worden gebruikt om een nieuw platform voor de Majorana toestanden te realiseren.

De levensduur van bloedstolsels oprekken voor effectieve wondgenezing
Dr. Cristina Martinez-Torres, AMOLF - Physics
Wanneer onze huid beschadigd raakt, wordt de wond snel afgedicht door een bloedstolsel, dat mechanische vervormingen opvangt tijdens het helingsproces en daarna verdwijnt. Het blijkt dat stolsels die vervormd zijn, een langere levensduur hebben dan stolsels die niet vervormd zijn. Hier onderzoeken we waarom een mechanische deformatie de levensduur verlengt.

Novel highly transparent metal oxides to enable 25% conversion efficiency for industrially viable silicon solar cells
Dr. ir. Jimmy Melskens, TUE, Technische Natuurkunde
Revolutionaire benaderingen zijn nodig om het rendement van toekomstige industriële silicium zonnecellen verder te verbeteren. Daarom zullen in dit project zeer transparante metaaloxides worden ontwikkeld als contactmaterialen om de succesvolle extractie van lading uit het silicium mogelijk te maken zonder significante elektrische en optische verliezen.

Integrating mechanical metamaterials in soft robots
Dr. ir. Bas Overvelde, AMOLF
Mechanische metamaterialen hebben eigenschappen die voorvloeien uit de vorm van hun microstructuur, niet hun chemische samenstelling. In dit project wordt een nieuw geactueerd metamateriaal ontworpen waarvan het gedrag kan worden geprogrammeerd en toegepast in een nieuwe generatie zachte robots die breder inzetbaar zijn.

Fotonen transport door complexe circuits: signaal verbetering door ruis
Dr. Said Rodriguez, UU - Nanowetenschappen
Transport van energie en informatie door complexe circuits wordt meestal gehinderd door ruis. In natuurlijke systemen zoals de hersenen komt het omgekeerde voor: Transport wordt verbeterd door ruis. Dit effect benutten de onderzoekers om nieuwe fotonische schakelingen te maken waarin ruis belangrijke functionaliteit mogelijk maakt, zoals éénrichtingsverkeer voor licht.

Quark-gluon plasma en zwarte gaten
Dr. Wilke van der Schee, UU - Natuurkunde
Bij botsingen van loodkernen in de LHC-versneller ontstaat een quark-gluon plasma. Door de sterke kracht tussen deze deeltjes heeft dit plasma verrassend sterke overeenkomsten met de horizon van een zwart gat. Dit onderzoek modelleert de formatie en evolutie van dit plasma gebruikmakend van een corresponderend zwart gat.

Quantumbits in ruimte en tijd
Dr. Michael Walter, UvA – Instituut voor Theoretische Fysica en Korteweg-de Vries Instituut voor Wiskunde
De laatste jaren hebben natuurkundigen geopperd dat ruimte en tijd samen worden gehouden door quantumverstrengeling, een geheimzinnig verschijnsel dat ook quantumcomputers mogelijk maakt. De om dit te toetsen en nieuw licht te werpen op de structuur van ruimte en tijd. Onderzoeker ontwikkelt nieuwe theoretische gereedschappen.