NWO-I

NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/nieuws/2017/09/14/julia-cramer-wint-minerva-prijs-2017-van-nwo/

Geprint op :
21 februari 2018
22:22:41

In het artikel 'Repeated quantum error correction on a continuously encoded qubit by real-time feedback' toont Julia Cramer voor het eerst aan dat quantumtoestanden actief en voortdurend beschermd kunnen worden voor fouten, wat een belangrijke vooruitgang is voor de quantumwetenschap en -technologie. Quantumtoestanden bieden een fundamenteel nieuwe en krachtige manier om informatie te verwerken. De uitdaging is echter dat quantuminformatie kwetsbaar en foutgevoelig is. In deze publicatie heeft Julia de eerste continue bescherming van quantumtoestanden mogelijk gemaakt door middel van zogenaamde quantum error correctie. Ze heeft in dit werk experimenteel aangetoond dat quantumtoestanden beter behouden kunnen blijven door gebruik te maken van de correctie methode.  

Quantum wetenschap en technologie
In het gehele wetenschappelijke proces dat gepresenteerd is in het artikel had Julia Cramer een leidende rol. Allereerst bouwde ze de experimentele set-up om meerdere spins in diamant bij cryogene temperaturen te kunnen controleren. Vervolgens voerde ze metingen uit om voor fouten te kunnen corrigeren. Ze ontwierp de error correctie experimenten, analyseerde de resultaten en vergeleek deze met theoretische voorspellingen. De commissie is zeer te spreken over de wetenschappelijke kwaliteiten van Julia Cramer en erkent dat het eindresultaat een ruimte set aan kwaliteiten benadrukt.

De commissie erkent dat het artikel een wetenschappelijke mijlpaal in de quantumwetenschap presenteert waar Julia Cramer een leidende bijdrage aan heeft geleverd. Het artikel is binnen een jaar 32 keer geciteerd, wat getuigt van een duidelijke impact. Cramer heeft de behaalde resultaten niet alleen in dit artikel gepresenteerd, maar ook op erkende wetenschappelijke conferenties, in de media zoals de Volkskrant, Tweakers, BNR radio en een TEDx presentatie.

Carrière
Julia Cramer promoveerde in december 2016 aan de TU Delft. Momenteel werkt ze als outreach coördinator aan QuTech en is ze postdoc Wetenschapscommunicatie aan de Universiteit Leiden.

Minerva-Prijs
De tweejaarlijkse Minerva-Prijs voor de beste natuurkundige publicatie van een vrouwelijke onderzoeker maakt deel uit van het NWO Natuurkunde/v-stimuleringsprogramma. De prijs heeft als doel de aandacht te vestigen op excellente vrouwelijke natuurkundigen en een impuls te geven aan de carrière van de prijswinnares. Aan de Minerva-Prijs is een geldbedrag van 5.000 euro verbonden, door de winnares vrij te besteden.

Uitreiking
Julia Cramer zal op dinsdagavond 23 januari 2018 haar prijs in ontvangst nemen tijdens het congres Physics@Veldhoven. Meer informatie over deze prijs en de eerdere prijswinnaars staat hier.

Referentie
'Repeated quantum error correction on a continuously encoded qubit by real-time feedback', in 2016 gepubliceerd in 'Nature Communications'. J. Cramer, N. Kalb, M. A. Rol, B. Hensen, M. S. Blok, M. Markham, D. J. Twitchen, R. Hanson & T. H. Taminiau, link.

Meer informatie
Voor meer informatie over het onderzoek kunt u contact opnemen met Julia Cramer, J.Cramer@tudelft.nl.
Voor meer informatie over de Minerva-Prijs en het NWO Natuurkunde/v-stimuleringsprogramma kunt u contact opnemen met Anouk de Hoogh, a.dehoogh@NWO.NL.