NWO-I

NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/nieuws/2017/11/20/nwo-instituten-astron-cwi-nioz-nscr-sron-en-nwo-i-fuseren-per-1-januari-2018/

Geprint op :
18 oktober 2018
09:42:02

In het voorjaar van 2017 hebben alle stichtingsbesturen van NWO-I en de bovengenoemde instituten een voorgenomen besluit tot fusie genomen. Dat voorgenomen besluit is voorgelegd aan de medezeggenschap, die daarop positief heeft geadviseerd. Vervolgens is het fusievoorstel gedeponeerd bij de betreffende Kamers van Koophandel en zijn in augustus de verklaringen van non-verzet van de betrokken rechtbanken ontvangen.

Sinds 1 februari 2017 heeft NWO een nieuwe structuur. Naast een granting-organisatie met een Raad van Bestuur en drie domeinen (Exacte en Natuurwetenschappen, Toegepaste en Technische Wetenschappen en Sociale en Geesteswetenschappen), is er een aparte institutenorganisatie voor NWO (NWO-I).

NWO-I, voluit: Stichting Nederlandse Wetenschappelijk Onderzoek Instituten, is ontstaan uit de Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie (FOM) en omvat nu de voormalige FOM-instituten AMOLF, ARCNL, DIFFER en Nikhef plus de ruim 200 universitaire werkgroepen van de voormalige FOM-projecten. Vanaf 1 januari 2018 zullen dus de andere vijf NWO-instituten fuseren met NWO-I: ASTRON, CWI, NIOZ, NSCR en SRON.