NWO-I

NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/nieuws/2017/12/15/drie-vrouwelijke-topwetenschappers-krijgen-aanstelling-bij-nwo-instituut/

Geprint op :
18 januari 2019
06:16:51

NWO streeft ernaar alle talent in de wetenschap kansen te bieden om te excelleren. Voor het verbeteren van de genderbalans onder het eigen wetenschappelijk personeel heeft NWO eind 2015 besloten een tenure track-programma voor vrouwelijke onderzoekers bij de NWO-instituten in te stellen, Women In Science Excel (WISE). Dit programma omvat het aantrekken en het bevorderen van de doorstroom van vrouwelijk talent, door hen de mogelijkheid te bieden een eigen onderzoeksgroep te ontwikkelen, dan wel voort te zetten bij één van de NWO-instituten.

Het WISE-programma voorziet in 20 tenure track posities in vijf rondes. Bij een tenure track krijgen onderzoekers de kans om binnen een bepaalde tijd te bewijzen dat ze goed genoeg zijn voor een plek in de vaste wetenschappelijke staf van een universiteit of onderzoeksinstituut. Vorig jaar honoreerde NWO voor het eerst – vier - onderzoekers met een WISE-beurs.

In de WISE-ronde van dit jaar ontving NWO 63 sollicitaties. Een breed en internationaal samengestelde beoordelingscommissie, voorgezeten door prof. dr. Vinod Subramaniam (VU), adviseerde om drie kandidaten een WISE-positie toe te kennen. Het bestuur van NWO heeft dit advies overgenomen en stelt de financiën beschikbaar zodat ARCNL, AMOLF en SRON de kandidaten kan aanstellen.

Dr. Ganzinger komt van het Max Planck instituut voor biochemie in Martinsried bij München. Bij AMOLF zal ze biofysische en systeembiologische technieken inzetten om de natuurkundige principes te bestuderen van complexe informatieoverdracht en -verwerking in het immuunsysteem.
Dr. Juschkin is momenteel universitair docent aan de Technische Universiteit RWTH Aachen en groepsleider bij het Forschungszentrum in het Duitse Jülich. Bij ARCNL zal ze onderzoek uitvoeren dat zal bijdragen aan nieuwe lithografische technieken die gebruikt worden bij de productie van computerchips. Ze houdt zich bezig met de productie van extreem ultraviolet licht, de introductie van holografische maskers en metingen die extreem gevoelig zijn voor atoomsoorten.
Dr. Simionescu is op dit moment verbonden aan de Japanse ruimtevaartorganisatie JAXA. Ze doet onderzoek naar de evolutie van het heelal. Bij SRON wil ze waarnemingen van röntgenstraling uit het heelal gebruiken om na te gaan hoe het heelal gas in sterren omzet en hoe deze sterren chemische elementen die noodzakelijk zijn voor het bestaan van leven, produceren en verspreiden.

Meer informatie
www.nwo.nl/wise

Contact
NWO, afdeling Strategische Ondersteuning, Helga Varwijk, (070) 344 05 29
NWO, afdeling Communicatie, Gaby van Caulil, 06 41 38 57 52.

Over NWO
De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek zorgt voor kwaliteit en vernieuwing in de wetenschap en bevordert de impact ervan op de maatschappij. NWO financiert wetenschappelijk onderzoek aan Nederlandse kennisinstellingen op basis van kwaliteit en onafhankelijke beoordeling- en selectieprocedures. Via NWO-I, de institutenorganisatie van NWO, beheert NWO negen nationale onderzoeksinstituten: AMOLF, ARCNL, ASTRON, CWI, DIFFER, Nikhef, NIOZ, NSCR en SRON. NWO-instituten bundelen krachten rondom een bepaalde onderzoeksvraag en verbinden de Nederlandse wetenschap met de internationale wetenschappelijke gemeenschap.

Over ARCNL
ARCNL werd in januari 2014 opgericht en vormt een unieke publiek-private samenwerking tussen de NWO, de Universiteit van Amsterdam, de Vrije Universiteit Amsterdam, en ASML, wereldmarktleider in de productie van lithografiemachines. ARCNL verricht op hoog niveau fundamenteel wetenschappelijk onderzoek dat relevant is voor de nanolithografie.

Over AMOLF
AMOLF is een van de instituten van NWO. AMOLF initieert en verricht toonaangevend fundamenteel onderzoek aan de fysica van natuurlijke en niet-natuurlijke complexe materie, en het maken van nieuwe functionele materialen, in samenwerking met de Nederlandse universiteiten en industrie.

Over SRON
SRON is een van de instituten van NWO. SRON is het Nederlands expertise-instituut voor onderzoek vanuit de ruimte. Het instituut verricht astrofysisch, aardgericht en exoplaneet-onderzoek. Hiervoor ontwikkelt SRON grensverleggende technologie en geavanceerde ruimte-instrumenten.