NWO-I

NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/nieuws/2018/01/22/tekenen-gendergelijkheid-europees-natuurkundig-onderzoek/

Geprint op :
18 januari 2019
06:32:09

Het afgelopen jaar onderzochten de vier instituten grondig hun genderevenwicht. Een kwantitatieve data-analyse samen met de resultaten van een externe evaluatie door het expertisecentrum Joanneum Research in Oostenrijk vormden de basis voor het maken van plannen om tot gendergelijkheid te komen. Om het belang van de overeengekomen maatregelen te onderschrijven, worden de GEP nu gezamenlijk ondertekend en gelanceerd door de directeuren van de instituten met als doelstellingen:

  • het wegnemen van belemmeringen voor de werving en loopbaanontwikkeling van vrouwelijke wetenschappers;
  • komen tot het besef van onbewuste vooroordelen.

Om deze doelen te bereiken, worden specifieke maatregelen en acties nu op maat van elk instituut geïmplementeerd en gemonitord.

Wetenschap met en voor de samenleving
NWO-I, de institutenorganisatie van NWO, is partner in het genderproject GENERA (toegekend binnen het Horizon 2020-programma Science with and for Society). GENERA streeft naar de ontwikkeling van een gemeenschappelijk raamwerk ter bevordering van gendergelijkheid in Europese natuurkundige onderzoeksorganisaties. Met de steun van het GENERA-project ontwikkelden de vier natuurkundige instituten de Gender Equality Plans om de loopbaan van vrouwelijke fysici te bevorderen en individuele GEP-teams op te zetten voor het ontwerp, de implementatie en de bewaking van de GEP.