Print deze pagina

Informatie over het vervallen van de Anw-compensatie (voor nabestaanden)

De afgelopen maanden is herhaaldelijk in het nieuws geweest dat de zogenoemde Anw-compensatie (Algemene nabestaandenwet), die onderdeel is van de ABP-pensioenregeling, is vervallen. In dit bericht wordt toegelicht wat dit betekent en een advies gegeven hoe u hier als medewerker mee om kunt gaan.

De Anw-compensatie is een aantal jaren geleden aan de APB-regeling toegevoegd toen de Anw-uitkering, die door de overheid wordt betaald, werd versoberd. Of recht bestaat op Anw-compensatie is onder meer afhankelijk van de gezinssituatie, het inkomen van de nabestaande en het aantal jaren dat de medewerker heeft deelgenomen aan de ABP-regeling.

Het vervallen van de Anw-compensatie is onderdeel van een set aan afspraken die werkgevers en vakbonden eind vorig jaar hebben gemaakt om de ABP-pensioenregeling te vereenvoudigen. Een ander onderdeel van die afspraken is dat het nabestaandenpensioen wordt verhoogd.

Het vervallen van de Anw-compensatie roept de vraag op of je daar als medewerker iets voor moet regelen. Daarover geven wij het volgende advies.

Het is in algemene zin verstandig om na te gaan wat de financiële situatie voor je partner zal zijn wanneer je als medewerker en deelnemer aan de ABP-pensioenregeling zou komen te overlijden. Daarbij spelen vele factoren een rol, zoals het inkomen van je partner, de lasten zoals een hypotheek en de kosten van schoolgaande of studerende kinderen, de hoogte van het nabestaandenpensioen en een mogelijke Anw-uitkering. De Anw-compensatie die is vervallen is daarmee onderdeel van een set aan factoren die je moet bekijken bij de beoordeling van de financiële situatie van je partner na overlijden. Geadviseerd wordt de financiële situatie bij overlijden periodiek te bezien zodat je goed kunt regelen dat je partner financieel goed verzorgd achterblijft.  Het kan nuttig zijn om daarvoor een financieel adviseur in te schakelen.

Indien je het vervallen van de ANW-compensatie wilt verzekeren dan adviseren wij je om je te oriënteren op de mogelijkheden die verzekeraars aanbieden.

Medewerkers die op dit moment levensbedreigend ziek zijn worden geadviseerd zich voor 1 mei aanstaande te melden bij het ABP.

Voor deze medewerkers blijft de ANW-compensatie nog bestaan als zij zich tijdig hebben aangemeld.

Meer uitgebreide informatie over het vervallen van de ANW-compensatie wordt gegeven op de website van het ABP www.abp.nl.

Dit bericht sluit aan op een eerder bericht over Anw-compensatie dat NWO-I hierover naar buiten bracht op 29 januari 2018.

Confidental Infomation