Print deze pagina

Definitief akkoord over cao 2018-2019

Het salaris gaat dit jaar omhoog met 2 en in 2019 met 2,4 procent, en het wordt mogelijk om de werktijd tijdelijk te verminderen. Dat staat in het definitieve akkoord over de cao-onderzoeksinstellingen 2018-2019.

Er was al een zogeheten onderhandelaarsakkoord. Op 12 februari hadden de werkgevers verenigd in de WVOI (NWO, NWO-I en KB) met de werknemersorganisaties (AC/FBZ, CNV Overheid, FNV Overheid en VAWO/CMHF) een principeakkoord gesloten over een nieuwe cao. De werknemersorganisaties hebben dat akkoord vervolgens aan hun leden voorgelegd. Op 27 maart hebben ze laten weten dat het cao-akkoord definitief is.

De cao gaat in op 1 januari 2018 en heeft een looptijd van twee jaar. Hieronder de belangrijkste afspraken.

Salarisverhoging
De salarissen worden per 1 februari 2018 met 2 procent verhoogd. Werknemers waarvoor de salarisverhoging lager uitvalt dan bruto € 1.000,- op jaarbasis bij een fulltime dienstverband, ontvangen in juli een incidentele aanvulling tot € 1.000,-. Per 1 januari 2019 worden de salarissen verhoogd met 2,4 procent.

Duurzame inzetbaarheid
De cao-partijen hebben maatregelen afgesproken om duurzame inzetbaarheid in de cao te borgen en in de organisatie bespreekbaar te maken. Zo komt er een regeling generatieplan waarbij medewerkers die vijf jaar of korter voor de AOW-datum zitten één of twee dagen per week minder kunnen gaan werken, tegen 50 procent van het salaris en met volledige pensioenopbouw.

Om de balans tussen privé en werk te verbeteren, kun je met AVOM (ArbeidsVoorwaarden Op Maat) straks maximaal 890 uur verlof (dat is vijf jaar bovenwettelijk verlof) sparen om de werktijd tijdelijk aan te passen. Dit op voorwaarde dat bij het starten van het sparen wordt afgesproken wanneer en hoe het verlof wordt ingezet.

Het definitieve akkoord en Cao-OI 2018-2019 treft u aan in de rechterbovenhoek op deze pagina. De cao-tekst is ook te downloaden via de WVOI-website.

Confidental Infomation