Print deze pagina

Evaluatie van de portfolio van onderzoeksinstituten van NWO en KNAW

Zijn de instituten van NWO en KNAW goed toegerust op nieuwe wetenschappelijke en maatschappelijke uitdagingen? Deze kernvraag staat centraal in de komende portfolio-evaluatie.

In zijn Wetenschapsvisie 2025 – Keuzes voor de toekomst wees het toenmalige kabinet op de belangrijke complementaire functie en hoge kwaliteit van deze instituten. Tegelijk sprak het kabinet de ambitie uit om het stelsel te analyseren en beoordelen met het oog op de toekomst. In 2016 is hiertoe een nulmeting uitgevoerd en in 2018 begint de evaluatie van het institutenportfolio van NWO en KNAW.

In de portfolio-evaluatie kijkt een onafhankelijke commissie naar de rol van de instituten van NWO en KNAW in het nationale kennislandschap. De acht leden van de commissie buigen zich over vragen zoals welke meerwaarde de instituten hebben voor het Nederlandse onderzoekslandschap, in welke mate ze responsief en dynamisch genoeg zijn om in te spelen op nieuwe wetenschappelijke en maatschappelijke uitdagingen en wat voor beleid daarvoor nodig is. Het evaluatierapport verschijnt naar verwachting in februari 2019.

Timeline

  • Voorjaar 2018: voorbereiding van de stukken die naar de commissie gaan.
  • 4-5 oktober 2018: eerste bijeenkomst van de commissie.
  • 5-9 november 2018: tweede bijeenkomst van de commissie en schrijven conceptrapport.
  • Half februari 2019: oplevering definitieve rapport.

Contact
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de secretarissen van de portfoliocommissie:
Marjolein Blaauboer (KNAW), (020) 551 07 29 of
Judith de Kroon (NWO), (070) 344 05 53.

Bijlagen
Nulmeting
Terms of reference
Wetenschapsvisie

Confidental Infomation