Print deze pagina

NWO werkt aan gendergelijkheid

NWO voert een diversiteitsbeleid met nadruk op gendergelijkheid.
Een concreet voorbeeld is de ondertekening van Gender Equality Plans door vier NWO-instituten tijdens Physics@Veldhoven 22 januari 2018. De plannen beschrijven duidelijke acties en mijlpalen en de eerste resultaten zijn zichtbaar.

Op 6 juli 2018 vierde de wetenschap zijn eerste internationale dag van 'LGBT+ people in Science, Technology, Engineering, and Mathematics'.
LGBT staat voor het Engelse lesbian, gay, bisexual en transgender. Uit onderzoeken blijkt dat veel mensen in deze groep moeite heeft zichzelf te zijn wat het academisch klimaat beïnvloedt. NWO voert een diversiteitsbeleid met nadruk op gendergelijkheid. Een concreet voorbeeld is de ondertekening van Gender Equality Plans door vier NWO-instituten tijdens Physics@Veldhoven 22 januari 2018. De plannen beschrijven duidelijke acties en mijlpalen en de eerste resultaten zijn zichtbaar.

De vier NWO-instituten AMOLF, ARCNL, DIFFER en Nikhef hebben elk een speciaal Gender Equality Team opgezet met medewerkers uit verschillende geledingen van het instituut. De teams komen bij elkaar, zetten acties uit en evalueren het implementatieproces. Alle instituten schreven hun vacatureteksten om naar genderneutrale teksten. Daarbij maken ze ook gebruik van reeds bestaande richtlijnen waaronder Tips for Writing Gender Sensitive Advertisement Texts van de Radboud Universiteit. Daarnaast organiseren de instituten workshops en gesprekken om bewustzijn te creëren op het gebied van onbedoelde vooroordelen in woordgebruik, begeleid door expert Esther Mollema, directeur van Direction.

Daarnaast liep NWO-instituut DIFFER bijvoorbeeld zijn website na op gendergevoelige formuleringen en afbeeldingen en plaatste het nieuwe informatie over de werkomstandigheden bij het instituut.
Marco de Baar, lid van het management van DIFFER en het Gender Equality Team: "In het verleden was het personeelsbestand van DIFFER erg uniform. Nu neemt de diversiteit toe en dat is goed. Het stimuleert de samenwerking en vergroot wetenschappelijke creativiteit, omdat er vanuit verschillende invalshoeken naar vraagstukken gekeken wordt. Om de diversiteit verder te vergroten werken we ook op dit vlak steeds nauwer samen met de Technische Universiteit Eindhoven."
Beide P&O-afdelingen delen best practices bijvoorbeeld op het gebied van wervingsstrategieën om vrouwelijke sollicitanten aan te trekken. Ook wordt gesproken over samenwerking op het gebied van voorlichting en training.

Wetenschap voor iedereen

Het ontwerp en de uitvoering van de op maat gemaakte Gender Equality Plans vinden plaats met steun van het genderproject GENERA en worden gecoördineerd door GENERA-projectmanager Sandra Hesping. Doel van het project is het genderneutraal maken van collegiale omgang en de communicatie om zo de loopbaan van vrouwelijke fysici te bevorderen. GENERA werd toegekend binnen het Horizon 2020-programma Science with and for Society en streeft naar de ontwikkeling van een gemeenschappelijk raamwerk ter bevordering van gendergelijkheid in Europese onderzoeks- en financieringsorganisaties in de natuurkunde. De inspanningen van NWO om tot meer gendergelijkheid te komen kregen internationaal aandacht. De resultaten van de Gender Equality Plans werden recent gepresenteerd tijdens de vijftiende Gender Summit in London.

Meer informatie:

Confidental Infomation