NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/nieuws/2019/01/28/nederland-gaat-samenwerken-om-de-grootste-radiotelescoop-ter-wereld-te-bouwen/

Geprint op :
20 november 2019
20:27:59

De Nederlandse ministerraad heeft besloten dat Nederland gaat meewerken aan de bouw en het beheer van de grootste radiotelescoop ter wereld, de Square Kilometre Array (SKA). NWO-instituut ASTRON coördineert de Nederlandse deelname aan SKA. Het ambitieuze project zal leiden tot grote ontdekkingen over de aard van ons universum en lang bestaande vragen beantwoorden. Op 12 maart 2019 ondertekenen de internationale partners, nu inclusief Nederland, in Rome een verdragsovereenkomst. Voor de Nederlandse deelname om SKA te realiseren draagt het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 30 miljoen euro bij.

Lees meer: www.astron.nl