Print deze pagina

Peter van der Laan benoemd tot interim-directeur NSCR

Het bestuur van de institutenorganisatie van NWO heeft prof. dr. Peter van der Laan aangewezen als interim-directeur van het Nederlands Studiecentrum voor Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR). Hij vervangt prof. mr. dr. Catrien Bijleveld totdat definitief in haar opvolging is voorzien. Catrien Bijleveld is benoemd tot lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Ze blijft parttime verbonden aan het NSCR.

Peter van der Laan studeerde orthopedagogiek aan de Rijksuniversiteit Leiden. In 1991 promoveerde hij aan de Vrije Universiteit op een proefschrift getiteld 'Experimenteren met alternatieve sancties voor jeugdigen'.
Hij houdt zich sinds jaar en dag bezig met onderzoek op het terrein van jeugdbescherming, jeugdcriminaliteit en het (jeugd)strafrecht. Van 1981 tot 1998 vervulde hij diverse functies bij het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. In 1998 en 1999 was hij senior research fellow bij de Dartington Social Research Unit in Devon en visiting professor Social Work and Probation bij de University of Exeter (GB).

Sinds november 1999 werkt Van der Laan bij het NSCR. Hij combineert dit met het bijzonder hoogleraarschap Reclassering aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Vrije Universiteit. Daarnaast is hij lid van de Sociaal-Wetenschappelijke Raad (SWR) van de KNAW en van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ).

NWO-instituut NSCR doet fundamenteel wetenschappelijk onderzoek naar criminaliteit en rechtshandhaving. Het onderzoek is inhoudelijk vernieuwend en methodologisch state-of-the-art, en levert een bijdrage aan de oplossing van grote maatschappelijke vraagstukken op het terrein van veiligheid en justitie.

Confidental Infomation