Print deze pagina

Jan van der Boon benoemd tot directeur Bedrijfsvoering NWO-I

Jan van der Boon is per 1 september benoemd tot directeur Bedrijfsvoering voor de Institutenorganisatie van NWO. Hij zal samen met de aan te stellen directeur NWO-I vorm gaan geven aan het voor NWO-I gekozen nieuwe besturingsmodel, dat de basis vormt voor de nadere ontwikkeling van de institutenorganisatie.

Jan van der Boon is zeer ervaren in bedrijfsvoeringsprocessen bij universiteiten en onderzoeksinstellingen. Op dit moment is hij directeur Middelen bij de Universiteit Leiden. Eerder was hij hoofd Juridische zaken en hoofd P&O bij NWO en hij was directeur Bedrijfsvoering van CERN. Van der Boon is van huis uit jurist en zeer ervaren op het gebied van HRM, wat zal helpen om de inrichting en werking van NWO-I verder te ontwikkelen.

Om NWO-I effectiever en slagvaardiger te maken, heeft de raad van bestuur in nauwe samenspraak met het Directeurenoverleg eind 2019 besloten om de aansturing van NWO-I te veranderen. Om de verschillende rollen binnen de institutenorganisatie duidelijker in te vullen, zijn twee nieuwe functies gecreëerd: een directeur NWO-I en een directeur Bedrijfsvoering. Strategische onderwerpen zullen onder leiding van de directeur NWO-I in het Directeurenoverleg worden besproken, operationele aspecten onder aanvoering van de directeur Bedrijfsvoering in het overleg van instituutsmanagers.

Van der Boon zal als directeur bedrijfsvoering het overleg van instituutsmanagers voorzitten en wordt verantwoordelijk voor het aansturen van een groot deel van het Utrechtse bureau van NWO-I. Van der Boon zal gaan rapporteren aan de directeur NWO-I, die verantwoordelijk zal zijn voor de positionering en strategie van het portfolio van NWO-instituten. Een benoeming op deze positie volgt nog.

De functie van directeur bureau NWO-I, tot 2019 ingevuld door Christa Hooijer, is komen te vervallen. Ed van den Berg was vanaf september 2019 ad interim-directeur van bureau NWO-I en kwartiermaker voor de nieuwe governance. Met de komst van twee nieuwe directeuren is zijn werk straks afgerond.

Confidental Infomation