Print deze pagina

Marco de Baar benoemd tot directeur NWO-instituut DIFFER

Het bestuur van de institutenorganisatie van NWO heeft prof. dr. Marco de Baar voor een periode van twee jaar benoemd tot directeur van DIFFER, het Dutch Institute for Fundamental Energy Research. Per medio 2020 volgt hij prof. dr. ir. Richard van de Sanden op, die als DIFFER-groepsleider in het thema Solar Fuels verbonden blijft aan het instituut.

Na (inter)nationale werving en positieve adviezen van de ondernemingsraad en van de benoemingsadviescommissie heeft het bestuur van de Institutenorganisatie van NWO besloten om prof. dr. Marco de Baar voor een periode van twee jaar te benoemen in de functie van algemeen directeur/wetenschappelijk directeur van het instituut DIFFER.

Omdat het gebouw van DIFFER momenteel gesloten is als gevolg van COVID-19-gerelateerde maatregelen zal de startdatum worden afgestemd met Marco de Baar en zittend directeur Richard van de Sanden. Het streven is om dit 1 juli 2020 te effectueren.

Marco de Baar kent DIFFER uitermate goed. Hij is sinds 2007 actief als groepsleider en vanaf 2014 als themaleider Fusion Energy en lid van het managementteam. De Baar zal zich met name buigen over de positionering van DIFFER in het nationale en internationale energieonderzoek. De Baar: "DIFFER heeft ongelooflijk veel te bieden qua onderzoek en research infrastructuur. De uitdaging is om onze nationale rol te versterken in het zeer diverse landschap van energieonderzoek".

De Baar studeerde experimentele natuurkunde aan de Universiteit Utrecht en promoveerde in (1999) aan de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) op een proefschrift getiteld 'Electron transport barriers in tokamak plasmas'. Van 2004 tot 2007 leidde hij de operationele afdeling van Europa's grootste kernfusie-experiment JET, waar hij verantwoordelijk was voor bedrijf en ontwikkeling van de reactor. Naast zijn positie bij DIFFER is De Baar hoogleraar bij de groep Control Systems Technology aan de faculteit Werktuigbouwkunde van de TU/e. Als themaleider bij DIFFER was hij de Nederlandse vertegenwoordiger in EUROfusion, het Europese consortium voor de ontwikkeling van kernfusie door operatie van de ITER-reactor en voorbereiding van de demonstratiereactor DEMO.

De Baar omschrijft zichzelf als een natuurkundige met sterke interesse in regeltechniek. "Een natuurkundige wil een enkel fenomeen tot in de essentie doorgronden, terwijl een regeltechnicus juist probeert een geheel systeem te beschrijven en te optimaliseren. Het zijn twee erg verschillende manieren om een probleem aan te pakken, maar enorm krachtig als je ze weet te combineren. Zo willen we het grillige plasma in toekomstige fusiereactoren begrijpen en controleren. Ik kijk ernaar uit om de combinatie van proces- en systeemdenken verder te ontwikkelen in DIFFER, zowel binnen het thema Fusion Energy als ook in het Solar Fuels thema."

NWO-instituut DIFFER verricht fundamenteel wetenschappelijk onderzoek naar materialen, processen en systemen voor een wereldwijde duurzame energie-infrastructuur, in nauwe samenwerking met (inter)nationale academia en bedrijven. Het DIFFER-onderzoek is georganiseerd binnen de onderzoeksthema's Fusion Energy en Solar Fuels en draagt bij aan de maatschappelijke uitdagingen op het terrein van energie en duurzaamheid.

Confidental Infomation