Print deze pagina

Sjoerd Wouda benoemd tot Centrale arbocoördinator NWO-I

Het Stichtingsbestuur van NWO-I heeft ing. Sjoerd Wouda per 1 juni benoemd tot Centrale arbocoördinator NWO-I. Hij zal in nauwe samenwerking met de Arbo- en milieuadviseurs van de NWO-instituten zorgdragen voor een actueel arbo- en milieubeleid voor de gehele NWO-I-organisatie.

De sollicitatiecommissie bestond uit leden van het FOAM (Functioneel Overleg Arbo Milieu, bestaande uit de arbocoördinatoren van alle negen NWO-instituten) en het hoofd P&O NWO-I. De Centrale Ondernemingsraad heeft ook instemming verleend voor de benoeming. 

Wouda kent NWO-I, de Institutenorganisatie van NWO, zeer goed. Hij is sinds 1998 werkzaam bij NWO-instituut AMOLF als senior software-engineer. Van 2017 tot 2019 heeft hij NWO-I als voorzitter van de Centrale Ondernemingsraad door de transitietijd geloodst. Daarvoor heeft hij onder meer als secretaris van de COR jarenlange ervaring opgebouwd in de (centrale) medezeggenschap. Het algemene profiel van Wouda sluit goed aan de bij functie-eisen van Centrale arbocoördinator.

De Centrale arbocoördinator NWO-I maakt, coördineert en adviseert over de arbo- en milieujaarplannen, zit het organisatie brede functioneel overleg Arbo en Milieu voor, onderhoudt netwerken, zorgt dat experts op het gebied van arbo, milieu en (stralings)veiligheid samenwerken en adviseert het Stichtingsbestuur van NWO-I over de voortgang en juiste toepassing van het arbo- en milieubeleid binnen de organisatie. Wouda: "Vanuit deze centrale rol mag ik de samenwerking, op het gebied van arbo, tussen de instituten en verschillende werkgroepen faciliteren. Samen kunnen we ons arbobeleid steeds verbeteren en er voor zorgen dat iedereen haar of zijn werk veilig kan blijven doen. Na mijn eerdere werk in medezeggenschap ben ik blij dat ik mij nu weer kan inzetten voor alle medewerkers van NWO-I."

Lees meer over Sjoerd Wouda in een eerder interview dat in de nieuwsbrief Inside NWO-I van april 2019 werd gepubliceerd, toen hij afscheid nam als voorzitter van de COR NWO.

Confidental Infomation