Print deze pagina

Maatregelen coronavirus

NWO-I volgt de berichten over het coronavirus nauwlettend en neemt de adviezen van de overheid rond corona over. Hier staan relevante updates die gelden voor alle medewerkers van NWO-I. De uitwerking van deze maatregelen kan lokaal (instituut/bureau) verschillen; medewerkers worden daarover actief geïnformeerd.

NWO-I volgt de richtlijnen van de Rijksoverheid, het RIVM en de GGD voor wat betreft het tegengaan van de verspreiding van het coronavirus. Voor buitenlandse dienstreizen houdt NWO-I zich aan de richtlijn van het Ministerie van buitenlandse zaken.

Update 15 juli

Vanaf 9 juli 2020 zijn externe bezoekers in beperkte mate welkom op de NWO-kantoren in Utrecht en Den Haag. Het uitgangspunt is dat het functioneel moet zijn elkaar te ontmoeten. Vergaderruimte dient vooraf gereserveerd te worden. Houd er rekening mee dat de capaciteit van de vergaderruimtes (zeer) beperkt is.

Update 22 april

Maatregelen verlengd
De meeste kabinetsmaatregelen (1,5 meter afstand houden, zoveel mogelijk thuiswerken) blijven gelden tot minstens 20 mei. Tot die tijd blijven de gebouwen van NWO in Utrecht en Den Haag gesloten, de gebouwen van NWO-instituten blijven gesloten of zeer beperkt open.

Het wetenschappelijk onderzoek en het faciliteren daarvan gaat zoveel als mogelijk door. Bestuur, directie en management werken aan oplossingen voor de middellange en langetermijngevolgen voor de organisatie en voor medewerkers (zoals onderzoekers met tijdelijke contracten). Ook bereidt NWO-I zich voor op de situatie dat (gedeeltelijke) terugkeer naar de gebouwen weer mogelijk wordt.

Update 17 maart

Gisteravond heeft de minister-president ons toegesproken. Premier Rutte benadrukte dat Nederland met het coronavirus voor een enorme opgave staat. NWO-I en NWO ondersteunen de oproep van Rutte om de aanwijzingen van de regering en het RIVM op te volgen. Dit deden we al en dat blijven we doen.

De premier onderstreepte dat het coronavirus voorlopig onder ons zal blijven. Dit raakt het primair proces van onze instituten zeer. NWO-I zal naar gewogen beslissingen toewerken, waarbij we ons voorbereiden op de effecten voor de korte, middellange en lange termijn.

Donderdag 19 maart om 16.00 uur zullen de gebouwen van NWO en NWO-I in Utrecht en Den Haag dichtgaan.

Update 16 maart

De uitzonderlijke situatie waarin we ons bevinden vraagt om zorgvuldigheid en zorg voor iedere collega, maar ook voor andere deelnemers in de samenleving. Dat strekt verder dan alleen de werkplek, gelet op het besmettingsgevaar en de mogelijke overbelasting van ons zorgstelsel. Om die reden is het advies om vooral vanuit huis te werken. Dit om medewerkers met kinderen in de schoolgaande fase zoveel mogelijk te ondersteunen en tegelijkertijd besmetting op de werkvloer te voorkomen.

Het management van de NWO-instituten bepaalt welke kritische processen van werkzaamheden, en waarvoor aanwezigheid op de werkplek van medewerkers noodzakelijk is, doorgang moeten vinden. De betreffende medewerkers wordt gevraagd wel op de werkplek te komen werken, waarbij uiteraard de (RIVM-)regels om besmetting te voorkomen en verspreiding in te dammen van kracht zijn (social distancing).

Update 12 maart

We vragen medewerkers zoveel mogelijk thuis te werken, en overleg met je leidinggevende. Als je je verkouden/ziek voelt: blijf zoveel mogelijk binnen.

Alle evenementen boven de 100 personen worden afgelast. Voor interne en externe bijeenkomsten onder de 100 personen beslist de organisator ervan of het verantwoordelijk is om door te laten gaan.  Deze maatregelen gelden tot tenminste 31 maart.

Update 11 maart

We schudden geen handen meer op kantoor. Medewerkers die op vakantie gaan naar het buitenland en terugkeren, nemen voorafgaand aan het naar kantoor komen contact op met hun leidinggevende om zich op te stellen van de actuele stand van zaken. 

Ziekteverschijnselen/informatie coronavirus

De website van RIVM geeft informatie over de mate van verspreiding, de symptomen, besmettelijkheid, de kans op het virus in Nederland en de voorbereidingen die getroffen worden. Deze informatie is ook beschikbaar in het Engels en in het Chinees. RIVM voorziet voorts in een uitgebreide vragen & antwoorden pagina.

Reisadvies

Op de website Wijs op Reis van het ministerie van Buitenlandse Zaken worden reisadviezen voor specifieke landen gegeven. Via deze website is - gratis - de Reisapp Buitenlandse Zaken (ook bekend als de app BZ Reisadvies) te verkrijgen. Deze app geeft actuele reisadviezen ten aanzien van landen en een automatische waarschuwing wanneer het reisadvies wijzigt voor een door de gebruiker gevolgd land. Wees ook alert wanneer je in het buitenland verblijft of gasten ontvangt uit het buitenland. Het kan namelijk zo zijn dat er uitreisbeperkingen kunnen zijn voor bepaalde gebieden.

Twijfel, advies en werkgerelateerde vragen

Heb je twijfels over het maken van een reis (zakelijk of privé) naar een bepaald gebied en wil je daarover advies inwinnen? Of heb je andere werk gerelateerde vragen met betrekking tot het coronavirus? Dan lees je hieronder met wie je contact kunt opnemen:  

NWO-instituten
P&O-adviseur, Arbocoördinator, instituutsmanager en/of instituutsdirecteur.

Bureau NWO-I
P&O-adviseur.

NWO-I Universitaire werkgroepen (BUW)
Neem contact op met je werkgroepleider en volg de richtlijnen van je eigen universiteit.

NWO-domeinorganisatie
P&O-adviseur.

Confidental Infomation