Print deze pagina

Bijzonder verlof voor zorgtaken weer volgens cao

Verlof voor zorgtaken wordt door NWO-I vanaf 1 september 2020 weer verleend op basis van de geldende cao-bepalingen.

Nu het onderwijs en de opvang weer veilig opstarten, is er geen reden meer om buitengewoon verlof los van de cao te regelen. We vragen werknemers hun situatie per 1 september 2020 te inventariseren en eventuele behoefte aan extra kinderopvang of andere hulp voor die tijd te regelen. Mochten zich hierbij bijzondere problemen voordoen dan kunnen zij dit uiteraard bespreken met hun leidinggevende of personeelsadviseur.

Kort na de corona-uitbraak konden werknemers met hun leidinggevende afspraken maken over het combineren van werk- en zorgtaken tijdens deze bijzondere periode. Uitgangspunt was dat medewerkers voor de tijd die zij aan zorgtaken besteedden, los van de bestaande cao-regelingen, buitengewoon verlof kregen dat werd doorbetaald. Dat is niet meer nodig nu het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs, de buitenschoolse opvang en dagbestedingen voor hulpbehoevenden na de zomervakantie weer volledig en veilig opengaan.

Mocht Nederland onverhoopt opnieuw in een bijzondere situatie zoals dit voorjaar terechtkomen, waarbij een bijzonder beroep wordt gedaan op medewerkers in hun privésituatie, bijvoorbeeld door het afkondigen van een tweede corona-lockdown, dan zal bovenstaande uiteraard opnieuw worden gewogen.

Confidental Infomation