Print deze pagina

Bijzonder verlof voor zorgtaken opnieuw van kracht in tweede lockdown

Afgelopen augustus kondigde NWO-I aan dat het verlof voor zorgtaken vanaf 1 september 2020 weer verleend werd op basis van de geldende cao-bepalingen. Omdat het onderwijs en de opvang weer veilig waren opgestart, was dat geen reden meer om buitengewoon verlof los van de cao te regelen. Nu de tweede lockdown op 16 december 2020 weer is ingegaan, verandert dat de situatie opnieuw. NWO-I verleent weer verlof voor zorgtaken  totdat het onderwijs en de opvang opnieuw veilig zijn opgestart.

Je kunt met je leidinggevende afspraken maken over het combineren van werk- en zorgtaken tijdens deze bijzondere periode. Uitgangspunt is dat medewerkers voor de tijd die zij aan zorgtaken besteden, los van de bestaande cao-regelingen, buitengewoon verlof krijgen dat wordt doorbetaald. Dit is nodig nu het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs, de buitenschoolse opvang en dagbestedingen voor hulpbehoevenden in deze tweede corona-lockdown opnieuw (gedeeltelijk) gesloten zijn.

Confidental Infomation