Print deze pagina

Update salarisbetaling maart 2021, salarisstrook februari 2021 en declaraties

Sinds de hack van het NWO-netwerk op 13 februari jl. is het voor de salarisadministratie van bureau NWO-I niet eenvoudig geweest het werk uit te voeren.
Op 22 februari jl. informeerde NWO-I alle medewerkers per e-mail over de wijze waarop NWO-I het salaris van februari 2021 heeft betaald.
In dit bericht de laatste stand van zaken sindsdien op het gebied van salarisbetalingen, de salarisstrook en declaraties.

Op 8 maart 2021 heeft bureau NWO-I alsnog de definitieve salarisproductie over februari 2021 af kunnen roepen, waarbij mutaties op in- en uitdienstdatum, deeltijdpercentage en periodieke salarisverhogingen alsnog zijn verwerkt. Bij een aantal medewerkers heeft dit geleid tot een aanvullende salarisbetaling op woensdag 10 maart. Helaas heeft het ook bij een aantal medewerkers geleid tot een vordering. Deze medewerkers zal NWO-I op individueel niveau berichten over het ontstaan van de vordering en de wijze van verrekening.

Salarisstrook februari

De salarisstroken over februari 2021 zullen zo snel mogelijk op het portal NWO-I People beschikbaar komen. Hierbij een toelichting op deze salarisstrook.
Wanneer je de strook opent, ben je gewend dat er een berekening gepresenteerd wordt die eindigt met een weergave van je nettosalaris. Als gevolg van de betaling op 23 februari 2021 zie je op je salarisstrook van februari 2021 bij het item Netto, geen bedrag, een inhouding óf een kleine nabetaling staan. Je vindt het bedrag dat je ontvangen hebt op 23 februari 2021 onder de kolom 'Inhouding' onder de noemer 'Corr netto salaris vp' of onder 'Inhouding voorschot'. Het resultaat van de kolommen 'Betaling' en 'Inhouding' bepaalt of je een nabetaling, inhouding of geen bedrag vermeld ziet staan bij het item Netto.

Consequenties declareren reiskosten- en/of thuiswerkvergoeding

Als gevolg van de hack had NWO-I geen toegang tot declaraties ingediend na 5 februari 2021. Declaraties ingediend voor 5 februari én ingediend na de hack, dus vanaf 15 februari 2021, zijn beschikbaar gebleven. Je hebt mogelijk na 15 februari een foutmelding ontvangen dat de bevestigingse-mail naar nwoi-reiskosten@NWO.NL niet is bezorgd. Dit is het gevolg van het feit dat onze e-mailadressen geblokkeerd waren. De e-mail die door de declaratietool verstuurd wordt, is slechts een samenvatting van de ingediende declaratie. Deze declaraties zijn wel aangekomen en bewaard gebleven.

Heb je je declaratie tussen 5 en 15 februari 2021 ingediend dan verzoekt NWO-I je dit opnieuw te doen. Twijfel je of je de declaratie over januari 2021 en februari 2021 hebt ingediend, of heb je dit nog niet gedaan dan kun je deze nogmaals insturen. NWO-I zal de meest recente declaratie verwerken bij de salarisbetaling van april 2021.

Helaas heeft bureau NWO-I de handen vol aan het verwerken van de vaste mutaties, die nodig zijn voor een juiste salarisbetaling en zal de uitbetaling van de reiskosten- en/of de thuiswerkvergoeding met het salaris van april 2021 worden verwerkt..

Salarisbetaling maart 2021

Dinsdag 23 maart 2021 wordt het salaris van maart 2021 overgemaakt. Op dit moment ligt de prioriteit op een juiste registratie van indienstdatum, uitdienstdatum, deeltijdpercentage en inschalingsgegevens van onze medewerkers. Dit zijn tenslotte de basisgegevens die nodig zijn voor een juiste berekening van het bruto-nettotraject. Dit betekent dat NWO-I ook deze maand geen variabele mutaties, zoals deelname aan AVOM-regelingen of ingediende declaraties zal verwerken. Wanneer dit uitstel tot problemen leidt, verzoekt NWO-I je contact op te nemen met de HR- afdeling van je organisatieonderdeel. 

Hoe verder?

Vanuit NWO-I doen wij uiteraard ons uiterste best alle mutaties zo snel mogelijk te verwerken maar om zeker te zijn dat wij alle verzoeken in beeld hebben, hebben wij je hulp nodig. Alle e-mails die je aan bureau NWO-I hebt verstuurd na 5 februari 2021 zijn niet meer beschikbaar. Hierdoor kan het zijn dat NWO-I een aantal mutaties mist. Ga na of je NWO-I na 5 februari 2021 benaderd hebt in verband met een mutatie of een vraag en verstuur je verzoek nogmaals per e-mail.

Vragen?

Heb je vragen over je salarisstrook of salarisbetaling, neem dan contact op via e-mailadres s-unit@nwo-i.nl. Je kunt ook contact opnemen met de HR-afdeling van het organisatieonderdeel van het instituut waar je werkzaam bent. Indien nodig kunnen zij vragen doorspelen naar bureau NWO-I.

Confidental Infomation