Print deze pagina

Nieuwe cao 2021

Loonsverhoging, geboorteverlof en rouwverlof zijn belangrijke onderwerpen in de nieuwe Cao Onderzoekinstellingen 2021.
De Werkgeversvereniging onderzoekinstellingen (WVOI) en werknemersorganisaties FNV, CNV Overheid en AOb hebben daarover op 24 maart met instemming van de achterban een definitief akkoord bereikt.

De volgende afspraken zijn gemaakt:

  • De cao heeft een looptijd van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021.
  • De lonen gaan per 1 januari 2021 met 1,4 procent omhoog. Bij de salarisbetaling van april zal de salarisverhoging per 1 januari 2021 met terugwerkende kracht worden uitbetaald.
  • Als een partner aanvullend en onbetaald geboorteverlof opneemt, vult de werkgever de (wettelijk bepaalde en door UWV betaalde) uitkering van 70 procent van het dagloon aan tot maximaal 100 procent van het maximum dagloon. Ook betaalt de werkgever de pensioenpremie door op basis van volledig betaald verlof. Tijdens dit geboorteverlof loopt de reguliere verlofopbouw door.
  • De werkgevers stellen in overleg met de medezeggenschap een protocol rouwverlof op. Partijen hebben afgesproken dat dit protocol de mogelijkheden voor rouwverlof beschrijft binnen de kaders van in de cao al bestaande verlofbepalingen. Medewerkers moeten de mogelijkheid krijgen om minimaal één week onbetaald verlof op te nemen, aansluitend aan de begrafenis of crematie van een naaste in de eerste en tweede graad.

Kijk voor meer informatie over de cao en arbeidsvoorwaarden op de NWO-I website.

Confidental Infomation