Print deze pagina

Beate Völker benoemd tot directeur NSCR

Het Nederlands Studiecentrum voor Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR) krijgt een nieuwe directeur. Het bestuur van NWO-I, de institutenorganisatie van NWO, benoemt prof. dr. Beate Völker per 1 november 2021 tot instituutsdirecteur. Zij volgt de huidige interim-directeur prof. dr. Peter van der Laan op, die met pensioen gaat.

Het Nederlands Studiecentrum voor Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR) krijgt een nieuwe directeur. Het bestuur van NWO-I, de institutenorganisatie van NWO, benoemt prof. dr. Beate Völker per 1 november 2021 tot instituutsdirecteur. Zij volgt de huidige interim-directeur prof. dr. Peter van der Laan op, die met pensioen gaat.

Völker wordt voor een periode van vijf jaar benoemd: "Ik beschouw het als een grote eer leiding te mogen geven aan dit schitterende instituut, waar fundamenteel en tegelijkertijd interdisciplinair onderzoek gedaan wordt naar zeer belangrijke maatschappelijke vraagstukken rondom crimineel gedrag, recht en democratie".

De keuze voor Völker volgde na internationale werving en positieve adviezen van de benoemingsadviescommissie, de instituutsadviesraad en de ondernemingsraad van NSCR.
"Ik ben erg blij met de komst van deze nieuwe directeur", zegt prof. dr. Peter van der Laan, interim-directeur NSCR. "Ze zal het NSCR verder helpen zijn nationale rol te vergroten en dankzij haar internationale netwerk een duidelijk gezicht naar buiten toe geven".
Völker vult aan: "Als nieuwe directeur wil ik me graag inzetten voor verbinding tussen NSCR en universiteiten, hogescholen, politieacademies en andere instituten. Ik wil bruggen helpen bouwen, zowel tussen disciplines en organisaties als tussen wetenschap en samenleving".

Kennisdelen

Völker is verbonden aan de Universiteit Utrecht als voorzitter van het departement 'Sociale Geografie en Planologie (SGPL)' waar ze de leerstoel 'Stedelijk leven en sociale netwerken' bekleedt. "Haar wetenschappelijke statuur gecombineerd met haar mensgerichte benadering zal de interne cohesie van het NWO-instituut verder versterken", aldus prof. dr. Marcel Levi, voorzitter raad van bestuur van NWO. "Tegelijkertijd zal haar hoge ambitieniveau en succesvolle trackrecord om kennis te ontwikkelen en te delen de positie van het NSCR in het nationale kennisveld verder versterken."

Völker bekleedde diverse leidinggevende, bestuurlijke en onderwijsfuncties. Tot 2019 was ze hoofd van de onderzoeksgroep 'Instituties, ongelijkheden en levensloop' van de vakgroep Sociologie van de Universiteit van Amsterdam, waar ze zich richtte op vriendschappen en op de kansen van mensen om relaties aan te gaan. Deze kansen hangen van voorkeuren af, maar vooral van de mogelijkheden om contacten aan te gaan, die vervolgens weer mede bepaald worden door contexten zoals woonbuurt, klaslokalen of werkorganisatie.

"Ik wil bijdragen aan bloei van onderzoek en innovatieve ideeën", blikt Völker vooruit. "Daarmee wil ik ook jonge onderzoekers in Nederland en daarbuiten aanspreken, de wetenschappers van de toekomst. Ze zijn welkom bij het NSCR."

Over NSCR

Het NSCR doet wetenschappelijk onderzoek naar criminaliteit en rechtshandhaving. Het onderzoek is inhoudelijk vernieuwend, methodologisch state-of-the-art en levert een bijdrage aan de oplossing van grote maatschappelijke vraagstukken op het terrein van veiligheid en justitie. Het NSCR is onderdeel van de institutenorganisatie van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Confidental Infomation